۲۶- اگر قرار است مدتی به مسافرت بروید و در محل مورد اجاره نباشید (بیش از یک ماه) حتماً صاحبخانه را در جریان بگذارید و اجاره خود را به موقع پرداخت کنید، حتی اگر خارج از کشور هستید مطمئن شوید اجاره پرداخت شده است. مالکین می توانند در صورت عدم پرداخت اجاره و دسترسی نداشتن به شما با مراجعه به (LTB)Landlord Tenant Board نسبت به تخلیه محل رأساً اقدام نمایند. در این صورت اثاث شما را تا دو ماه نگهداری و پس از آن حراج می کنند.

۲۷- چنانچه مستأجر در بیمارستان بستری باشد حتی اگر اجاره خود را نپرداخته باشد، مالک نمی تواند نسبت به تخلیه محل اقدام نماید و بایستی تا بهبودی وی منتظر بماند.

۲۸- اگر شما محلی را اجاره کرده اید و بعداً تصمیم گرفته باشید که با شخص دیگری در آن محل زندگی کنید حتماً لازمست مالک را در جریان بگذارید تا مراتب مورد تأیید او باشد. برعکس اگر شما تصمیم گرفتید با دوست خود که محلی را اجاره کرده زندگی کنید بایستی مطمئن شوید وی مراتب را به صاحبخانه اطلاع داده باشد. صرف پرداخت سهم اجاره خود به مستأجر قانونی (دوست شما) باعث نمی شود شما مستأجر آن محل محسوب شوید. اگر روزی دوستتان تصمیم بگیرد محل را ترک کنید شما نمی توانید در محل بمانید و الزاماً شما نیز محل را باید تخلیه کنید مگر آن که صاحبخانه قبلاً حضور و سکونت شما را تأیید کرده باشد.

۲۹- مشکلات موجود هنگام تحویل مورد اجاره را بلافاصله به صاحب ملک اطلاع دهید، اگر این موارد هنگام دریافت کلید و وارسی محل پنهان مانده باشد. در طول مدت اجاره نیز در صورت مشاهده مواردی که نیاز به تعمیر، بررسی و سرویس داشته باشد حتماً موارد را به مالک اطلاع دهید مگر مشکل ایجاد شده در اثر اقدام مستأجر باشد در این صورت خود باید رأساً اقدام کند. مثلاً اگر در محل مورد اجاره بوی گاز استشمام می شود باید فوراً اطلاع داد و یا بوی رطوبت و نشانی از آن در جایی دیده شد قبل از آن که مشکل بزرگتر شود باید صاحبخانه را مطلع نمود.

۳۰- چنانچه صاحبخانه تصمیم به فروش خانه داشته باشد به شما ۶۰ روز وقت می دهد (از ابتدای هر ماه ۶۰ روز محاسبه می شود)، در این صورت شما بایستی برای نقل مکان برنامه ریزی کنید یا از ابتدا وقت بیشتری درخواست کنید. هنگامی که ملک فروخته شد و در موقع مقرر بایستی تحویل شود، درخواست شما برای افزایش زمان مؤثر نبوده بلکه چنانچه به موقع تخلیه ننمائید وی می تواند ادعای خسارت نموده و از شما شکایت نماید.

۳۱- اگر طبقه زیرین (زیرزمین یا بیسمنت) یک خانه را اجاره کرده اید بایستی مطمئن شوید که این واحد پنجره های کافی برای خروج در زمان اضطراری (مثل وقوع آتش سوزی) را دارد چون خروج از پله ها ممکنست در آن زمان مقدور نباشد. پنجره های مورد نظر (Fire Escape Windows) بایستی به راحتی باز شده و وسیله ای هم مثل نردبان برای رسیدن به آنها لازمست در دسترس باشد.

۳۲- چنانچه مالک محل مورد اجاره را برای استفاده خود یا اعضای خانواده اش لازم داشته و به شما خبر دهد (با یک یادداشت ۶۰ روز جلوتر) در این صورت بایستی یک ماه اجاره نقداً در هنگام تخلیه بابت هزینه های حاصل از نقل و انتقال به شما پرداخت نماید. این مورد تازه ترین تغییر در قانون مالک و مستأجر ایالت انتاریو محسوب می شود.

*جعفر کنودی مشاور ارشد املاک است.