آدرین الیسون

آدرین الیسون

شهروند آرش عزیزی: آدرین الیسون، از مجسمه ‌سازهای تورنتویی، با دریافت دستمزدی بالا بنایی به یادبود جنگ ۱۸۱۲ در اتاوا، پایتخت کشور، می‌سازد. این یادبود قرار است در سپتامبر امسال در تپه‌ ی پارلمان افتتاح شود.

پیش از این، آثار برنزی مختلفی از الیسون در تورنتو به نمایش عمومی در آمده ‌اند. از جمله سردیس استراچان، اسقف انگلیکن، در کالجِ ترینیتیِ دانشگاه تورنتو و یا سردیس جیمز بیتی، صاحب «لیدر»، روزنامه ‌ای در تورنتوی قرن نوزدهم که مدتی هم شهردار بود، در کینگ و جارویس.

وزارت میراث کانادا از سال ۲۰۰۹ قریب ۳۰ میلیون دلار وقف برنامه‌ های مختلف برای بزرگداشت دویستمین سالگرد جنگ ۱۸۱۲ کرده است. دولت محافظه ‌کار استفن هارپر می‌کوشد این جنگ نیروهای وقت بریتانیا با جمهوری انقلابی آمریکا را به عنوان یکی از ستون‌ های هویت ملی در کانادا معرفی کند.

منتقدان می‌گویند در حالی که این همه خرج تبلیغ یک جنگ شده است، دولت هارپر بودجه ‌های هنری و تاریخی مختلفی را قطع کرده است. از جمله کتابخانه و بایگانی ملی کانادا در سال ۲۰۱۲ با نزدیک به ۱۰ میلیون دلار قطع بودجه در سه سال روبرو شد در حالی که وظیفه ‌ی اصلی این نهاد ثبت و ارائه‌ ی تاریخ کانادا است.

بنای جدیدی که قرار است در «ایست مالِ» واقع در تپه‌ ی پارلمان ساخته شود جمعا ۲ میلیون دلار بودجه دارد که ۷۸۷ هزار دلار آن دستمزد الیسون است.