شهروند- علی شریفیان: بنا بر بیانیه ای که اندرو بنت ، سفیر کانادا برای آزادی مذاهب روز چهارشنبه ۲۴ جولای ، در سایت رسمی وزارت امور خارجه کانادا منتشر کرده، ادامه ی حبس آیت الله العظمی حسین بروجردی ، روحانی برجسته ی شیعه در زندان های رژیم اسلامی  به شدت محکوم شده است.

Boroujerdi

آیت الله بروجردی از هفت سال پیش در زندان اوین زندانی و تحت شکنجه های مختلف بوده است. او مخالف و منتقد رژیم جمهوری اسلامی است و به این باور است که دین و مذهب باید از حکومت جدا باشد.

در بخشی از بیانیه اندرو بنت که به دفتر شهروند هم ارسال شده آمده است: “ما خواهان تأمین فوری درمان پزشکی برای آیت الله بروجردی وآزادی او از زندان هستیم.”

در ادامه بیانیه گفته شده:”ادامه بازداشت منتقدانی مانند آیت الله بروجردی توسط رژیم دیکتاتوری مذهبی، نظامی و ارتجاعی ایران، نشانه ی بی توجهی آشکار خامنه ای به آزادی دینی و حقوق بشر است. کانادا از رژیم ایران می خواهد که به تعهدات بین المللی خود احترام بگذارد و به بازداشت غیرقانونی مخلفان خود و اعضاء جوامع اقلیت مذهبی پایان دهد.”