اگر به کلمه برنامه ریزی بیاندیشیم، برنامه ریزی یا طرح ریزی یعنی اندیشیدن از پیش. شروع آن با یک مقایسه اساسی بین وضعیت موجود و وضعیت

شهروند ۱۲۶۳ – پنجشنبه ۷ ژانویه ۲۰۰۹


 

اگر به کلمه برنامه ریزی بیاندیشیم، برنامه ریزی یا طرح ریزی یعنی اندیشیدن از پیش. شروع آن با یک مقایسه اساسی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شروع می شود. همه ما باید به عنوان یک فرد معقول ارزیابی نسبی از وضعیت اقتصادی، سیاسی و رقابت داشته باشیم. برنامه ریزی به تشخیص صحیح از وضعیت مسائل و فرصتها نیاز دارد.

آیا برای سال جدید برنامه ریزی کرده اید؟ مسلماً دانستن فعالیتهایی که باید برنامه ریزی شود بسیار ضروری است. تعدادی از افراد حتی برای فردای خود برنامه ریزی خاصی ندارند و از هر چه پیش آید استقبال می کنند و آینده ای حتی یک قدم دورتر را نمیتوانند متصور شوند. انسان موفق انسانی است که تسلط داشتن بر زندگی را تمرین کرده و بر زندگی خود کنترل داشته باشد. اگر مایل هستید فرزندانتان افرادی با اراده و موفق رشد کنند مثبت اندیشی را به آنها بیاموزید. منتظر از راه رسیدن احساسات نباشید. اگر می خواهید منش دوستانه تری داشته باشید دوستانه تر عمل کنید. احساسات پس از عمل کردن از راه می رسند، هرگز اجازه ندهید یک شکست شما را به گونه ای تحت تاثیر قرار دهد که همه تلاشهای خود را از بین ببرید. اگر نسبت به لحظه حال آگاه هستید و در کنار آن منتظر آینده نیز می باشید، قادر خواهید بود تا از فرصت ها سود ببرید. زندگی شاد محصول زندگی کردن در لحظه ی حال است که اگر از آن خوب استفاده شود تکیه گاه و ضریب اطمینانی برای داشتن آینده ای خوب و فوق العاده است.

در سالی که گذشت تلاش تیم شرکت ما، ارائه آگاهی بود در زمینه آنچه به آن نیاز دارید و میتواند در روز نیاز یاریگرتان باشد. با نشان دادن آمار دقیق و قرار دادنتان در وضعیت های مختلف، شما را با روزهای سلامتی، کودکی، دوران تحصیلی، بیماری، از کار افتادگی، بازنشستگی و … روبرو کردیم و هر بار شما را در مقطعی قرار دادیم تا شما خود را در آن شرایط ارزیابی کنید.

امیدواریم در برنامه ریزی سال جدید، موقعیت خود را از هر لحاظ بررسی کنید و بیمه را به عنوان تکیه گاه، در آن برنامه بگنجانید. به فرزندانتان که وارث اندیشه های شما و جامعه اطرافند دورنگری را بیاموزید. زندگی کتابی است که نویسنده آن ما هستیم و رویدادهای زندگی، تنها تلنگری است که می تواند ما را از خواب غفلت بیدار کند و به یادمان بیاورد که زنده ایم. زمان را دریابید، در سال جدید اندیشه های نو و ایده های رو به تعالی تان را شکل دهید و به ما بگویید پشتوانه زندگیتان روی کدام ستون محکم شده؟…


 

* محمد رحیمیان کارشناس ارشد بیمه و سرمایه گذاری و عضو انجمن رسمی مشاورین امور مالی و سرمایه گذاری کانادا است.

moe@insufin.com