شهروند: وزارت مهاجرت و شهروندی دولت محافظه کار کانادا، برای متقاضیان شهروندی این کشور پرسشنامه هایی فرستاده و در آن از متقاضی خواسته تا حضور مداوم در کانادا و عدم ترک کشور را با سند و مدرک به اثبات برسانند. طبیعتا این روند در رسیدگی به درخواست های مهاجران برای دریافت کارت شهروندی وقفه ایجاد می کند و در کار و زندگی آنان اختلال به وجود می آورد. در همین پیوند گروهی از مهاجران برای یافتن راهکار کمپینی به نام “حمایت و همبستگی” به وجود آورده اند تا برای این مشکل  به صورت گروهی راه حلی بیابند.

جلسه

جلسه کمپین اعتراض به تاخیر در بررسی پرسشنامه های شهروندی

طبق گزارشی که آقای مهدی شمس از طرف “کمپین همبستگی و حمایت” به دفتر شهروند فرستاده تاکنون دو جلسه در پیوند با این مسئله برگزار شده که با استقبال از سوی کسانی که با این معضل درگیرند، و نیز تنی چند از کوشندگان سیاسی اجتماعی جامعه ایرانی روبرو شده است.

در جلسه ۲۰ آگوست که در نورت یورک سنتر برگزار شد ، دکتر رضا مریدی، وزیر تحقیقات و نوآوری، و نیز سه تن از کوشندگان جامعه ایرانی، لیلی پورزند، دیوید موسوی و علی احساسی که برای انتخابات درون حزبی لیبرال از حوزه ویلودیل نامزد شده اند، حضور داشتند و ضمن ابراز همدردی با مهاجرانی که با این مشکل روبرو هستند و اعتراض به سیاست های دولت محافظه کار هارپر که شرایط سختی را برای مهاجران و پناهندگان با تصویب قوانین و لوایح به وجود آورده، برای کمک به یافتن راهکاری در پیوند با این معضل اعلام آمادگی کردند و با دادن پیشنهادات عملی و اجرای آن پیشنهادات توسط خودشان از این کمپین حمایت کردند. از جمله پیشنهاداتی که توسط آنها مطرح شد تهیه پتیشن، تماس با دیگر کامیونیتی ها، تهیه ویدئوهایی از افرادی که برای آنها نامه شهروندی آمده است، نامه اعتراضی به نمایندگان برای مطرح شدن در صحن مجلس و… بود.

از راست: نسترن ادیب راد، آریانا، دیوید موسوی، رضا مریدی، لیلی پورزند، علی احساسی

از راست: نسترن ادیب راد، آریانا، دیوید موسوی، رضا مریدی، لیلی پورزند، علی احساسی

لازم به یادآوری ست که دکتر نسترن ادیب راد، مشاور خانواده، همراه با همسر و دخترش ـ آریاناـ پیشقدم این حرکت اعتراضی ـ اجتماعی اند و این جلسات را به کمک دیگر فعالان اجتماعی تدارک دیده اند.

این کمپین از تمام کسانی که این پرسشنامه را دریافت کرده و آنهایی که مایلند دیگران را در این امر یاری دهند تقاضا کرده است که به سایت “همبستگی و حمایت” مراجعه کرده و اطلاعات لازم را دریافت نمایند.

www.hambastegi.ca