با پرداخت کل بدهی

شهروند- علی شریفیان: سناتور مک هارب که جزو چهار سناتوری بود که با نظر کمیته مالی سنا مجبور به بازپرداخت هزینه هایی که به نادرستی اعلام و دریافت کرده بود، شد، روز دوشنبه این هفته با پرداخت ۷۱ /۱۶۶ /۱۸۰ هزار دلار باقی مانده بدهی هایش با انتشار بیانیه ای از مجلس سنا و سیاست کناره گیری کرد. این سناتور پیشین لیبرال در مجموع مبلغ ۰۷ /۶۴۹ /۲۳۱ هزار دلار هزینه های مسکن، مسافرت ها و دیگر فعالیت های خود را که از نظر سنا به نادرستی دریافت کرده بود، بازپرداخت کرده است. هارب که عقیده داشت روند بررسی هزینه هایی که او کرده و اتهامات وارده غیرقانونی و غیرعادلانه بوده است، از اقدام قانونی خود در راستای رد کردن همه ادعاها بر علیه خود از سوی سنا هم دست کشیده و گفته است از آنجا که بازرس کل کانادا قرار است هزینه های استعلام شده همه نمایندگان سنا و مجلس عوام را بازبینی کند، منتظر نتایج کار بازرسی های او خواهد ماند.

senats

از سوی دیگر کمیته امور مالی سنا هم با انتشار بیانیه ای رسمی پرداخت های سناتور مارک هارب را تائید کرد و اعلام کرد او تمام مبلغی که از سال ۲۰۰۵ تاکنون به طور غیرقانونی دریافت کرده بود به اضافه ۵۹ /۷۵۸ /۳۸ هزار دلار بهره بدهی های خود را هم پرداخت کرده است.

مک هارب به مدت ۱۵ سال نمایندگی یکی از حوزه های اتاوا را در مجلس عوام بر عهده داشته و از سال ۲۰۰۳ هم به نمایندگی سنا منصوب شده بود. سی بی سی گزارش داده که این سیاستمدار با سابقه  واجد شرایط دریافت حقوق کامل بازنشستگی خود خواهد بود.