شهروند علی شریفیان: مدتی است موضوع جایزه ای که خانم نعیما طاهری و عکس فتوشاپ شده او همراه با عنوان و شرح نادرستی که مادر وی خانم نعیمه اشراقی در فیس بوک خود درباره دخترش و جایزه او داده، سوژه بحث ها، اعتراض ها و انتقادات زیادی در رسانه ها و عمدتا فیس بوک شده است.

نکته اول اینکه خانم طاهری یک جایزه تشویقی دریافت کرده است. این جایزه از جوایزی است که هر ساله از سوی مرکز عالی انتاریو Ontario Centers Of Excellence به دانشجویان و کسانی که ابتکارات و نوآوری هایی می کنند و به منظور تشویق و گسترش پژوهش های علمی و کمک به مخترعان به گروهی داده می شود. خانم نعیما طاهری، نتیجه آیت الله خمینی در مراسمی که در ماه مه، بیش از سه ماه پیش برگزار شده، به عنوان اعضای یک تیم این جایزه را از دست دکتر رضا مریدی، وزیر پژوهش های علمی و نوآوری های انتاریو دریافت کرده است. به عبارت دیگر وی در «ایالت انتاریو» آن گونه که مادرش ادعا کرده، نفر اول هیچ رشته ای نشده است.

naeema-taheri

دکتر رضا مریدی در گفت وگوی خود برای شهروند توضیح داد که ایشان، دولت انتاریو، وزارت پژوهش های علمی و نوآوری ها، (که دکتر مریدی تصدی مقام وزارت آن را دارد)  وزرات آموزش و پرورش یا هیچ وزارت خانه دیگری در پروسه انتخاب گیرندگان این جوایز دخالتی ندارد و این کار از سوی مرکز عالی انتاریو، که موسسه ای مستقل است، صورت گرفته و می گیرد. بنا براین وزیر کابینه دولت انتاریو از مشخصات گیرندگان جوایز هیچ گونه اطلاع قبلی نداشته است. دکتر مریدی به شهروند خاطرنشان کرد که در مجموع ۲۰ نفر در مراسم ماه می، جایزه گرفته اند. غیر از خانم نعیما طاهری، چند ایرانی دیگر به نام های امیر منبع چی، محمد فرجی و علی صدیقیان جزو گیرندگان جایزه بوده اند.

کسانی که در رسانه ها به این موضوع پرداخته اند، مسائل و نکات زیادی را مطرح کرده اند. از جمله اینکه به دروغگویی و ریاکاری خانم نعیمه اشراقی، مادر خانم طاهری، نوه دختری آیت الله خمینی اعتراض کرده و می گویند چرا نتیجه بنیانگذار حکومت اسلامی، خود آموزه های خمینی را در حفظ حجاب رعایت نمی کند، در حالی که حکومت اسلامی، میلیون ها زن ایرانی را با اجبار و زور حجاب بر سر کرده و شمار زیادی از آنها را هر روزه به بهانه های «بد حجابی»، « بی حجابی» و مانند آن مورد اذیت و آزار قرار داده و می دهد. وی با چه پولی آمده در کشوری که آیت الله خمینی « بلاد کفار» خوانده، درس می خواند و چرا در جمهوری اسلامی پایه ریخته شده به وسیله جدش نمانده و درس بخواند؟

عده ای هم به این اعتراضات ایراد گرفته و می گویند این خانم مانند همه در انتخاب پدر و مادر و خانواده اش، اختیاری نداشته پس نباید وی را به جرم جدش به باد انتقاد گرفت.

نکته جالب و مهم دیگر اینکه فیس بوک در ایران فیلتر و وارد شدن به آن حرام و ممنوع است و این اعتراض و پرسش مطرح شده که چرا این رسانه برای مردم ممنوع شده اما کسانی چون خانم نعیمه اشراقی که نوه خمینی است (مانند بسیاری از دیگر مقامات و سردمداران حکومت اسلامی با اینترنت های پر سرعت) در آن عضویت دارند و فعالیت می کنند.