شهروند علی شریفیان: روز جمعه گذشته شش سپتامبر، اداره آمار کانادا اعلام کرد در ماه آگوست مجموعا ۵۹ هزار نفر مشغول به کار شدند. این شمار سه برابر تعدادی است که تحلیلگران پیش بینی کرده بودند. از این شمار، ۴۲ هزار شغل اما مشاغل نیمه وقت هستند. این افزایش چشمگیر در حالی است که در شش ماه منتهی به ماه آگوست، به طور متوسط ماهانه در کشور فقط ۱۲ هزار شغل ایجاد شده بوده است.

job

در کل در ماه آگوست امسال نسبت به ماه اگوست سال ۲۰۱۲ مجموعا به میزان ۳ و ۴ دهم در صد بر تعداد شاغلان به کار در کانادا افزوده شده و در این فاصله یک ساله ۲۴۶ هزار فرصت شغلی در بازار کار ایجاد شده است. با این ۵۹ هزار شغل تازه، نرخ بیکاری یک دهم درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری در کانادا نسبت به ماه ژوئیه به ۷ و یک دهم درصد رسید. انتاریو و آلبرتا بیشترین سهم از ۵۹ هزار فرصت شغلی نصیبشان شده و ایجاد شغل در کبک و مانیتوبا نزول داشته است.