اداره CHATS مانند سالهای گذشته هفته ی داوطلب ها را در روزها و مناطق مختلف یورک ریجن گرامی داشت.


شهروند ۱۲۲۶  پنجشنبه  ۲۳ اپریل  ۲۰۰۹


 

CHATS Volunteer Appreciation Week


 

اداره CHATS مانند سالهای گذشته هفته ی داوطلب ها را در روزها و مناطق مختلف یورک ریجن گرامی داشت.

دوشنبه ۲۰ اپریل حدود ۸۰ نفر از داوطلبان ایرانی، ایتالیایی، روسی، و کانادایی در قسمت غرب یورک ریجن در رستوران مندرین گرد هم آمدند و ضمن صرف ناهار و اهدای تقدیرنامه توسط رئیس کل  از همه آنها تشکر لازم به عمل آمد. من (سارا هوشیار فرد مسئول برنامه ها) هم به نوبه خود از کلیه داوطلب های ایرانی در CHATS  کمال تشکر و سپاس را دارم.


 

اسامی داوطلب ها از بالا:

خانمها: آذی، محبوبه، نوشین، نازی، بهی، ناهید، فتانه، مینا، نسرین، گلسا، پالمیس، آقای عادل، سیمین و با تشکر از آقای مهرداد صادقی، خانم سالی بشر، خانم مریم امیدوار و خانم ملک که متاسفانه نتوانستند آن روز در جمع ما باشند.