BUILDING PERMITsean-touss

بخش دوم

در مقاله پیشین مطالب تفصیلی در خصوص مواردی که برای انجام آن در ساختمان نیاز به گرفتن پروانه می باشد و همچنین مواردی که صدور پروانه برای آن ضروری نیست، ارایه شد. در این مقاله سعی بر آن است تا مطالب تکمیلی درباره اولین مرحله صدور پروانه در کلان شهر تورنتو(GTA) بررسی گردد.

شایان ذکر است که این موارد برای اطلاع از مزایا و معایب و محدودیت های پروژه هایی که به قصد بازسازی، نوسازی یا سرمایه گذاری خریداری می شوند بسیار مفید است.

برای اطلاع از نحوه دریافت ضوابط و مقررات ساختمان یا ملک مورد نظر باید موارد زیر بررسی گردد:

در نقشه تقسیمات منطقه ای، کلان شهر تورنتو به چهار منطقه کلی تقسیم شده است که نقشه مربوطه برای اطلاع بیشتر در ذیل ارایه شده است.

در اولین مرحله نیاز است نقشه تقسیمات شهری برای اطلاع از حوزه شهرداری ملک مورد نظر بررسی شده و با مراجعه به شهرداری مربوطه ضوابط قدیم ساختمانی اخذ گردد.

باید گفت به علت تغییر ضوابط ساختمانی از اوایل سال جاری میلادی ۲۰۱۳ ، قوانین و ضوابط ساختمانی برای هر پروژه باید به صورت جداگانه، در قالب ضوابط جدید و قدیمی بررسی شده و ضابطه ای که بیشترین محدودیت را در هر مورد اعمال می کند لحاظ گردد. بنابراین علاوه بر کنترل ضوابط با شهرداری منطقه (OLD ZONING)باید از طریق وب سایت رسمی شهرداری نیز(WWW.TORONTO.CA/zoning/) قوانین جدید (NEW ZONING) بررسی و مقایسه گردد.

بدیهی است مجموعه این ضوابط باید توسط آرشیتکت پروژه قبل از شروع به طراحی یا اعمال تغییرات برای بازسازی در نظر گرفته شود.همچنین اطلاع از این قوانین در زمان خرید ساختمان یا ملک مورد نظر به جهت اطلاع از نقاط ضعف و قوت پروژه بسیار راهگشا خواهد بود.

این اطلاعات شامل سطح اشغال(LOT COVERAGE)، مساحت زمین(LOT AREA)، فاصله مجاز ساختمان از مرزهای کناری و جلو و عقب زمین(FRONT,REAR,SET BACK)، عمق ساختمان(BUILDING DEPTH)، ارتفاع مجاز(HEIGHT)، تعداد طبقات و سایر اطلاعات ضروری برای طراحی می باشد.

شما می توانید علاوه بر اقدام شخصی با شرکت ها و دفاتر ساختمانی معتبر نیز برای اخذ پروانه مشاوره نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مراحل صدور پروانه یا اخذ ضوابط پروژه مدنظر خود علاوه بر مراجعه حضوری و بررسی وب سایت شهرداری، می توانید به وب سایت رسمی شرکت مهندسین معمار(MemarArchitects.com) بخش (INFO CENTER) مراجعه کرده یا با شماره ۴۴۴۸-۵۷۵-۴۱۶ تماس بگیرید.

منتظر مقالات بعدی ما در زمینه اطلاعات عمومی ساختمانی در استان انتاریو باشید.