سالهاست دولتمردان اروپایی اذعان کرده‌اند که‌به ‌صدها هزار نیروی کار ماهر نیاز دارند با این حال هر سال بر تلاش ضد پناهندگی خود میافزایند

  

شهروند ۱۱۹۷ ـ ۲ اکتبر ۲۰۰۸


 

پیمانی دیگر، دژ اتحادیه‌ اروپا علیه ‌پناهجویان مستحکم تر خواهد شد!


 

امروز ۲۵ سپتامبر۲۰۰۸ وزرای خارجه‌کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی نشست خود در بروکسل در مورد دستورالعمل هایی به‌توافق رسیده‌اند که‌بر اساس آن شرایط مهاجرت "غیر‌قانونی" را بشدت محدودتر خواهند کرد و شرایط را برای صدور "کارت آبی" برای نیروی کار متخصص که  طرحی  است در تقابل "کارت سبز" آمریکا برای جلب کارگران متخصص، هموار میکنند. 


 

سالهاست دولتمردان اروپایی اذعان کرده‌اند که‌به ‌صدها هزار نیروی کار ماهر نیاز دارند با این حال هر سال بر تلاش ضد پناهندگی خود میافزایند و مرزها را به‌روی ده‌ها هزار فراری مسدود و پر مخاطره‌تر میکنند چرا که ترجیح میدهند به خاطر سود جویی بیشتر ،نیروی کارمتخصص مورد نیاز را مستقیم وارد میکنند . 

 بر اساس پیمان مهاجرت که امروز(۲۵سپتامبر)، در بروکسل منعقد شد، دولت های اتحادیه اروپا قول داده اند که بر خلاف گذشته و آنچه در ایتالیا و اسپانیا رخ داده است، به مهاجران غیرقانونی به طور گروهی اجازه ورود ندهند و برای اخراج این مهاجران منابع خود را یکجا کنند. (بی بی سی).

http://www.bbc.co.uk/persian/worldnews/story/2008/09/080925_shr-eu-immigration.shtml

چند سال قبل ،۸ ۵ مهاجر چینی که‌قصد ورود به‌بریتانیا را داشتند در یک کامیون جان باختند، تا کنون صد‌ها بی پناه فراری در دریاها غرق و در جنگلها طعمه‌حریق شده‌اند و یا مورد هدف گلوله مرزبانان و حمله سگهایشان قرار گرفته‌اند  .

آخرین میخها را میخواهند بر روی تابوت پناهندگی بکوبند ."حقوق بشر" و حقوق پناهنده سالهاست به‌یک جوک تبدیل شده‌است و همه‌بر این توافق دارند که‌اینان به‌نیروی کار نیاز دارند و پناهجویان تاکنون این بخش را پاسخگو بوده‌اند اما از نظر دولتمردان اروپایی در عین حال دردسر ساز و پر هزینه‌بوده‌اند. اینان (دول اروپایی) به‌نیروی کاری نیاز دارند که‌بدون صرف هزینه‌زیست و مسکن و سالها انتظار، سریعا بر سر کار بروند و سود بیافرینند.  

در مقابل این تعرض افسارگسیخه‌باید ایستاد.هزاران نفر روزانه‌در حال عبور از مرزها هستند . انسانهایی در گریز از جنگ  و فقر و ترور و اعدام و شکنجه‌و در جستجوی مکانی امن و راهی برای ادامه‌حیات.

امروز از هر زمان بیشتر به‌ایجاد شبکه‌های مبارزاتی در دفاع از پناهجویان نیاز داریم. دولتها در تلاشند حق پناهندگی را به‌یک امر جنایی تبدیل کنند و ما تلاشمان برای غیر جنایی کردن حق پناهندگی است.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز

                                                                                       ۲۵ سپتامبر۲۰۰۸