خدمت سردبیر روزنامه شهروند سلام عرض می کنم و آرزوی توفیق روزافزون، برای شما و همکارانتان دارم و از اینکه نظریات مردم این اجتماع را …


شهروند ۱۲۴۸  پنجشنبه ۲۴ سپتامبر  ۲۰۰۹


 

خدمت سردبیر روزنامه شهروند سلام عرض می کنم و آرزوی توفیق روزافزون، برای شما و همکارانتان دارم و از اینکه نظریات مردم این اجتماع را در روزنامه تان چاپ می کنید بسیار خرسند و سپاسگزارم.

در مقالات هفته ی پیش این روزنامه، با مقاله ای روبرو شدم که روزنامه سپید و سیاه را مورد انتقاد قرار داده بود. خواندن این مقاله تند مرا وادار کرد که یک مقاله کوچک و به نظر جالب را برای شما فکس و  در اختیارتان بگذارم.

این چند سطر نه تنها نظریه یک خواننده پر و پا قرص روزنامه های ایرانی بالاخص روزنامه سپید و سیاه است، بلکه پاسخگوی خانم مهتاب بهاری، خواننده ای است که با یک بار دیدن روزنامه سپید و سیاه اطلاعات شخصی و کاملا محدود خویش را به دیگر خوانندگان روزنامه های ایرانی تحمیل کرده است. من فقط با چند نمونه از اطلاعاتم خواهان بالا بردن سطح دیدگاه این عزیز و توقف کردن تحمیل نظریات ایشان در مورد روزنامه های ایرانی دیگر می باشم.

الف ـ من خواندن روزنامه سپید و سیاه را حدوداً یک سال پیش شروع کردم و در نگاه اول این روزنامه را برای بزرگسالان و اشخاصی که احتیاج به معلومات اجتماعی و روابط بین یک زن و مرد دارند دیدم  و نه برای کودکان و نوجوانان.

ب ـ اطلاعات روزنامه سپید و سیاه کاملا در مورد عموم مردم یعنی بانوان و آقایان تشریح شده است و نه فقط برای بانوان. این بستگی به شخص خواننده دارد که چگونه از این اطلاعات در مورد خودش استفاده کند.

ج ـ خواندن این نشریه، اطلاعات بسیار مفید و سرنوشت سازی را برای جوانان و مردان و زنانی که زمان خوب جوانی را در تنهایی و خجالت و ترس از جنس مخالف، با توجه به فرهنگ باستانی و سیاستهای مذهبی فعلی که موجب سد عظیمی برای آشنایی و درک جنس مخالف، دارند، ترتیب داده که دیدگاه من نوعی را از روابط با جنس مخالف فقط به عنوان سکس عوض کرده است.

د ـ برای خیلی از مردان و زنان کلمه "سکس" یک واژه خیلی ناشناس و ناخوشایند و منفی تلقی شده و بنابر این اصل هیچوقت ما حاضر به حل این مسئله و یا حتی گفت و گو به این امر الهی را در خود نمی بینیم که از لحاظ روانشناسی عوارض بسیار خطرناک و بیماریهای روانی بسیار را در بر داشته ولی این روزنامه کمک بسیار بسزایی برای حل این مسئله کرده است.

خلاصه من می توانم مزایای زیادی را در مورد اطلاعات واضح و بی پرده ای که در این روزنامه چاپ می شود برای شما عنوان کنم و درخاتمه آرزوی موفقیت های روزافزون برای شما نشریات  ایرانی دارم. باور کنید بیشتر ضعف ما ملت این است که همیشه دنبال انتقاد هستیم نه به دنبال اتحاد.

اگر ما این محدودبینی و کورذهنی و یا  Tunnel Vision را کنار گذاشته و به دنیا و عصر و پیرامون خویش با چشمی آگاه و همچنین خوش بین نگاه کنیم نه تنها از زندگیمان لذت می بریم و بهره مند می شویم، بلکه موجبات آسایش دیگران و اجتماعی که در آن زیست می کنیم فراهم آورده ایم. بنده حقیر باز هم تأکید می کنم تجربیات من جنبه ی جبهه گیری نداشته و فقط جنبه ی اطلاعاتی دارد.

ارادتمند همیشگی شما