سکوت روزنامه ها درباره اعتراض‌های هرمزگان شکست

رادیو فردا: با گذشت نزدیک به دو هفته از اعتراض‌های مردم هرمزگان، روزنامه‌های قانون و بهار در شماره یکشنبه گزارش‌هایی درباره «اعتراض مردم هرمزگان نسبت به جداسازی  بخشی از این استان و بازداشت شماری از معترضان» منتشر کرده‌اند.

روزنامه قانون با اشاره به اینکه «نام شهرستان پارسیان این روز‌ها بیشتر از همیشه شنید‌‌ه می‌شود‌‌« نوشته است که «شهرستانی که سال‌های متوالی «گاوبند‌‌ی» نامید‌‌ه می‌شد‌‌، اکنون بیش از ۱۰ روز است که شرایط پرالتهابی را می‌گذراند‌«.

به نوشته این روزنامه «د‌‌ر ۱۰ روز گذشته» مرد‌‌م هرمزگان د‌‌ر مقابل استاند‌‌اری و فرماند‌‌اری و صد‌‌ا و سیمای مرکز خلیج فارس تجمع اعتراض آمیز کرد‌‌ه‌اند اما پس از «یک هفته تجمع مد‌اوم مرد‌م استان هرمزگان، تجمع روز جمعه به خشونت کشید‌ه شد‌ و تعد‌اد‌ی از مرد‌م بازد‌اشت شدند.»

روزنامه قانون با اشاره به اینکه «طرح الحاق بخش‌هایی از پارسیان به شهرستان لامرد‌‌ د‌‌ر فارس» از د‌‌ولت د‌‌هم به د‌‌ولت یازد‌‌هم رسید، نوشته است: «گرچه خبر این الحاق د‌‌ر د‌‌ولت یازد‌‌هم اعلام شد‌‌، اما آخرین روزهای د‌‌ولت د‌‌هم بود‌‌ که مصوبه الحاق به تصویب رسید‌‌«، و پس از آن عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور د‌‌ولت یازد‌‌هم از ابلاغ این جد‌‌اسازی با هد‌‌ف اتصال استان فارس به خلیج فارس خبر د‌‌اد‌‌، اما «جنجال‌های این خبر نیز با سخنان حسین صاد‌‌ق عابد‌‌ین، استاند‌‌ار فارس آغاز شد.»

روزنامه قانون با اشاره به این که موسی موسوی نمایند‌‌ه شهرستان‌های لامرد‌‌ و مهر نیز د‌‌ر مصاحبه‌ای الحاق جغرافیای فارس به خلیج فارس را موضوعی با فواید‌‌ بسیار د‌‌انست، نوشته است «او از فواید‌‌ این طرح برای استان خویش سخن گفت، اما د‌‌رباره نظر مرد‌‌م پارسیان یا استان هرمزگان د‌‌ر این باره چیزی نگفت، سکوتی که د‌‌ر گفتار د‌‌یگر مسئولان نیز د‌‌ید‌‌ه می شود.»

به نوشته این روزنامه، نماینده شهرستان‌های لامرد و مهر گفته است: «سطح نخست فاید‌‌ه این الحاق به امنیت ملی مرتبط می‌شود‌‌، باید‌‌ اذعان کرد‌‌ یکی از تهد‌‌ید‌‌ات د‌‌شمنان علیه نظام همواره از ناحیه مرزهای آبی جنوب کشور بود‌‌ه است و این الحاق سبب خواهد‌‌ شد‌‌ با حضور قد‌‌رتمند‌‌انه نیروهای نظامی ‌و امنیتی استان توانمند‌‌ فارس د‌‌ر کنار یگان‌های نظامی‌د‌‌ریایی سایر استان‌های ساحلی، امنیت مرزهای آبی کشور بیش از قبل حاصل شود.»

hormozgan-S

روزنامه قانون تأکید کرده است که «د‌‌ر مقابل این استد‌‌لال‌ها، مسئولان استانی و نمایند‌‌گان هرمزگان معتقد‌‌ند‌‌ با الحاق ۵ روستای مرزی هرمزگان، استان فارس همجوار استان بوشهر خواهد‌‌ شد‌‌ و امتیاز همجواری هرمزگان با پارس جنوبی از د‌‌ست خواهد‌‌ رفت، و به این ترتیب پارسیان و کوشکنار از امتیاز به‌کارگیری نیروهای بومی‌ و تخصیص اعتبارات عمرانی از طریق پارس جنوبی محروم خواهند‌‌ شد.»

روزنامه بهار نیز در گزارشی از «ادامه اعتراض هرمزگانی‌ها» نوشته است: مردم معترض پارسیان «در تجمع‌های خیابانی و محلی خود که دو نوبت هم در مقابل صداوسیمای استان هرمزگان گرد هم آمده بودند اعلام کرده‌اند که شهرستان ما به استان هرمزگان تعلق دارد و به هیچ عنوان نمی‌خواهیم که از این استان جدا بشویم.»

این روزنامه تأکید کرده است که «اعتراض هرمزگانی‌ها تنها به منطقه پارسیان محدود نمی‌شود و آن‌ها چندین و چند مرتبه در مکان‌های دیگر استان نیز اعتراض خود را اعلام کرده اند.»

روزنامه بهار یادآوری کرده است که مصوبه الحاق بخشی از استان هرمزگان به استان فارس در دولت محمود احمدی‌نژاد تصویب شد اما در دولت حسن روحانی مسئولان رده بالای استان فارس موفق شدند تا رضایت اسحاق جهانگیری، معاونت رئیس‌جمهور را برای اجرای این مصوبه جلب کنند؛ جهانگیری در گفت ‌وگو‌ و جلسات مکرر با مسئولان فارس، رضایت خود را به شرط اعلام نظر موافق عبدالرضا رحمانی‌ فضلی اعلام کرد و در ‌‌نهایت نیز وزیر کشور در نامه‌ای ابلاغ مصوبه الحاق بخشی از استان هرمزگان به استان فارس که در دولت دهم تصویب شده بود را بلامانع خواند.»

بخشی که جداسازی آن از هرمزگان مورد اعتراض مردم قرار گرفته است در نقشه مشخص شده است

بخشی که جداسازی آن از هرمزگان مورد اعتراض مردم قرار گرفته است در نقشه مشخص شده است

این روزنامه ضمن مروری بر تاریخچه تقسیمات کشوری و تغییرات آن در جنوب ایران، نوشته که در جریان الحاق بخشی از استان هرمزگان به استان فارس نمایندگان استان هرمزگان در مجلس نهم مواضع تندی نسبت به این مصوبه نشان دادند و حتی بعضی از آنان همچون ابوالقاسم جراره و احمد به ‌شدت با اجرای چنین طرحی مخالفت کردند و «منصور آرامی، دیگر نماینده این استان هرمزگان نیز اعلام کرد که «اجازه نخواهیم داد که ذره‌ای از خاک استان هرمزگان کم شود و با این الحاق مخالف هستیم.»

روزنامه بهار درعین حال نوشته است «در طرف دیگر این ماجرا، نمایندگان استان فارس مواضع دیگری دارند و بر این نظر هستند که فارس باید به حق گذشته خود بازگردد». این روزنامه از قول جعفر قادری یکی از نمایندگان استان فارس، نوشته است: «نمایندگان فارس برخلاف ادعای بعضی از نمایندگان استان هرمزگان به دنبال جوسازی نیستند، اگر بحث با اعتراضات پیش رود استان هرمزگان تنها پنج نماینده دارد، ولی فارس ۱۸ نماینده دارد؛ ما بنا نداریم کار با جوسازی و شلوغ کاری پیش رود وگرنه مطمئن باشید که اگر طرح اتصال فارس به دریا لغو شود، نمایندگان فارس کم نمی آورند.»ابوالقاسم جراره نماینده بندرعباس اما به روزنامه بهار گفته است: «دولت در تصمیم خود تجدیدنظر کند.»

این نماینده استان هرمزگان در مجلس نهم «با مطرح کردن احتمال بهره‌برداری‌های سیاسی از بعضی اعتراض‌ها»، گفته است: «مردم بندرعباس مردمی شایسته و نجیب هستند، ما امیدواریم که خواسته‌های منطقی و به حق مردم پیگیری شود، مسئولان هم در این زمینه قول همکاری داده‌اند و امیدواریم که این مصوبه لغو شود.»

گسترش دامنه اعتراض های مردم هرمزگان به لایحه الحاقی

جرس: پس از انتشار مصوبه جدایی بخش هایی از هرمزگان و الحاق آن به استان فارس اعتراضات مردم هرمزگان نسبت به این مصوبه آغاز شد و مردم در تجمعات مختلف خواسته خود را در راستای لغو مصوبه مذکور اعلام کردند. در این تجمعات که نزدیک به دو هفته است ادامه دارد، مردم ضمن مخالفت با طرح مذکور از استاندار هرمزگان خواسته اند به عنوان عالیرتبه ترین مقام دولتی در استان موضع گیری شفاف داشته باشد که تاکنون استاندار هرمزگان هیچ موضعی در این رابطه نگرفته است.

به گزارش کلمه، اعتراضات گسترده مردمی در هرمزگان به دنبال مصاحبه استاندار فارس در تاریخ نهم مهرماه با موضوع الحاق بخشی از توابع شهرستان پارسیان استان هرمزگان به فارس با هدف دسترسی به دریا شروع شد.

طی پیگیری های به عمل آمده مشخص شد این الحاقیه مربوط به مصوبه شورای عالی امنیت ملی در آخرین روزهای کاری دولت دهم بوده که در دولت یازدهم با نامه وزیر کشور اجرایی شده است. پس از اعتراض های مکرر نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان همچنین حضور اعتراض آمیز نمایندگان شوراهای مناطق یاد شده در دفتر معاون وزیر کشور اولین تجمع اعتراضی مردم بندرعباس در تاریخ شانزدهم مهرماه سال جاری در مقابل استانداری با حضور قشرهای مختلف شکل گرفت.

گوشه هایی از تظاهرات مردم هرمزگان

گوشه هایی از تظاهرات مردم هرمزگان

طی این روزها تجمعات بزرگ دیگری در شهرستان پارسیان و روستاهای توابع بوقوع پیوست که حاکی از شرایط ملتهب استان بود. از سوی دیگر تجمع کنندگان به عملکرد صدا و سیمای مرکز خلیج فارس درخصوص نوع پوشش اعتراضات خود انتقاد کرده و در همین ارتباط چندین تجمع را در مقابل صدا و سیما تدارک دیدند که در نهایت روز دوشنبه گذشته هنگام تجمع مردم در مقابل صدا وسیما “بامری” معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان به نمایندگی از دولت در میان تجمع کنندگان حضور یافت.

او در این تجمع با بیان اینکه تجمع مردم منطقه غیرقانونی است از آنها خواست تا به این تجمعات خاتمه دهند، اما مردم بدون توجه به این سخنان به تجمعات خود ادامه دادند. پس از سخنرانی بامری تجمع کنندگان خواستار پایان دادن به ماموریت مدیران دولت سابق و با سر دادن شعارهایی خواستار انتصاب سریع استاندار جدید برای هرمزگان شدند.

با ادامه یافتن حضور اعتراض آمیز روزانه مردم جلوی صداوسیما روز پنج شنبه بیست و پنجم مهرماه نیروی ضد شورش که شنیده شده از کرمان نیروی کمکی به بندرعباس اعزام شده و آنها به مردم حمله کرده و تجمع مسالمت آمیزشان با برخورد خشن نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد.

حضور دوباره جمع زیادی از مردم در نماز جمعه با دست بندهای مشکی آمدن دوباره نیروی انتظامی را به همراه داشت که باعث شد هیچ صدای اعتراضی از قسمت مردان شنیده نشود. از نکات قابل توجه این روز باتوجه به سکوت اجباری مردان، شعارهای طولانی و بدون وقفه زنان بود به طوریکه در خطبه دوم برای دقایقی سخنرانی امام جمعه با وقفه مواجه شد.

عصر روز جمعه نیز بار دیگر مردم جلوی امامزاده سید مظفر تجمع کرده که اینبار گارد ضد شورش با تمام قوا به منطقه اعزام شد و اگر حضور زنان در صف اول و ایجاد حلقه های امنیتی نبود جمع زیادی از مردان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت می شدند. در این میان ۱۵ نفر بازداشت شدند که حضور پسربچه ۱۴ ساله و دختربچه ۱۶ ساله و یکی از هنرمندان بنام هرمزگان به نام یاسین بهرامی که از کارگردانان تئاتر و برهان اکبری که از جوانان شاعر است در میان بازداشت شدگان قابل توجه بود.

نمایندگان مجلس که طی این مدت با سکوت خود مورد انتقاد جمع کثیری از مردم قرار گرفته بودند با فراگیر شدن موج اعتراضات مردمی در نهایت به مردم پیوستند. حتی در جلسه ای با حضور نماینده ولی فقیه در استان به برخوردهای انجام شده با مردم و همچنین این الحاقیه به شدت اعتراض کرده اند.