اخیراً در تظاهرات و نمایش های دولتی و رژیمی، زنان دوباره سوژه ی سیاسی و ابزاری شدند ولی این بار با رنگ و نمادی متفاوت.

 شهروند ۱۲۶۳ ـ پنجشنبه ۷ ژانویه ۲۰۱۰

اخیراً در تظاهرات و نمایش های دولتی و رژیمی، زنان دوباره سوژه ی سیاسی و ابزاری شدند ولی این بار با رنگ و نمادی متفاوت.

حکومت اسلامی ولایت فقیهی دختران فراری از خانه و معتاد به مواد مخدر و متهم به سرقت و روسپیگیری را که دستگیر می شوند، زیر پوشش سپاه آموزش داده و در موارد زیر از آنان سوءاستفاده ی سیاسی و ابزاری می کند:

۱ـ برای خبرچینی و جاسوسی؛ ۲ـ استفاده از این زنان برای نزدیک شدن به صاحبان شرکتها و صنایع، در پرونده سازی اخلاقی و باج گیری از آنان؛ ۳ـ استفاده از آنان در تظاهرات حکومتی برای بالا بردن عکس خمینی و خامنه ای؛ ۴ـ حضور آنان در مصاحبه ها و شوهای تلویزیونی. این زنان با موهای های لایت شده و مانتوهای تنگ و کوتاه و آرایش کرده تحت محافظت سپاه پاسداران و در ارتباط با حراست صدا و سیما برای مقاصد سیاسی و عقیدتی استفاده می شوند و به نظر می رسد که با نشان دادن آنها در جلوی دوربین صدا و سیما به جامعه اینگونه پیام می دهند که حتی زنان با این تیپ  و قیافه هم طرفدار رژیم هستند. سئوال موردنظر این است که چرا همیشه زنان باید مرغ عزا و عروسی برای این رژیم ضد زن جمهوری اسلامی باشند؟

این پدیده را می توان از نگاه های متفاوتی بررسی و ارزیابی کرد:

۱ـ مسلماً جامعه ای که ۶۵ درصد آن را دختران و پسران کمتر از ۳۵ سال تشکیل می دهند و دولتش با ورشکستگی سیاسی و اقتصادی روبرو است و تورم و بیکاری در زنان به مراتب بیشتر از مردان می باشد، به راحتی می تواند از وجود این ارتش بیکار و سرخورده و تحقیر شده به سمت و سوی منافع خودش استفاده و بهره گیری سیاسی کند. 

۲ـ این حکومت ایدئولوژیک بنیادگرا و مردسالار که اولین قربانیان سرکوبش زنان بودند و در عرصه ی اجتماعی و خانواده خشونت علیه زنان را به صورت قانون در قوانین اساسی کشور بر زنان تحمیل کرد و حجاب اسلامی اش را با محدودیت های فراوانی برای زنان در محیط بازار کار و آموزش و فضاهای عمومی به طور سیستماتیک حکمفرما کرد و به دختران جوان از سن دبستانی آموزش می دهد که اگر تار مویی از زیر روسری اش پیدا باشد روز قیامت او را از همان تار مو آویزان خواهند کرد و شعار "حجاب اسلامی زینت زن مسلمان است"بر در و دیوار تبلیغاتی شهرهای مختلف آویزان است، حال چگونه از زنانی با ریخت و قیافه ی مدرن امروزی بهره گیری می کند که نشان دهد ولایت عقب مانده ی فقیه اش در این قشر از زنان هم پایگاه دارد و مورد پذیرش و مقبولیت است همانطور که رفسنجانی از این حربه برای مبارزات انتخاباتی اش سود برد.

فراموش نکنیم رژیم دروغ و فریب جمهوری اسلامی همین مدتی پیش در پی تحقیر مجید توکلی (دانشجوی مبارز و معترض در دانشگاه) بر سر او حجاب اجباری اسلامی می کند و مدعی می شود که مجید توکلی با لباس زنانه قصد فرار از محیط دانشگاه را داشته و بدین ترتیب حجابی که این همه مورد ستایش قرار می دهد خود به زور بر سر زنان کرده مورد تحقیر و توهین قرار می دهد. اینجا است که زنان و مردان باید از خود بپرسند دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟ رژیم رو به زوال ولایت فقیه در پی جنسی کردن کلاس های درس دختران و پسران بعد از ۹ سالگی است. این خشک مغزان مذهبی از یک طرف برای جلو انداختن احکام جنسیتی اسلامی در افکار و ذهن دختران از سن کودکی می کوشند و از طرف دیگر از نماد و پوشش مدرن امروزی زنان که خود بدحجاب می نامندشان برای پایگاه تبلیغاتی و موجودیت غیرقانونی خود استفاده ی سیاسی و ابزاری می کنند. این تضاد و ترفندهای دوگانه ی فرهنگی ـ سیاسی در حرف و عمل برای چیست؟

زنان تا به حال نقش بسیار موثری داشته اند و یکی از موتورهای اصلی پیشبرد این جنبش ضددیکتاتوری و دمکراسی خواهانه ی کشورمان بوده اند. نسلی از دختران جوان که در همین سیستم تربیتی جمهوری اسلامی بزرگ شدند بزرگترین ضربه را از لحاظ فرهنگی و سیاسی به این سیستم اسلامی زدند. در اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات زنان با پوشش رنگارنگ خود دوش به دوش و در کنار مردان قواعد وکدهای اسلامی و حجاب اجباری را برهم زدند و شجاعانه در خیابانها مرزهای جنسیتی را به چالش کشیدند. جوانان کشورمان اعم از زن و مرد دیگر بعد از ۳۰ سال با ترفندهای دروغین این نظام غیرقانونی به خوبی آشنا هستند. از مصاحبه ها و شوهای ساختگی تلویزیونی اش گرفته تا سایت اینترنتی گردابش که جوانان را شناسایی می کند. این رژیم رو به زوال باید چقدر درمانده و فلک زده شده باشد که به خلاف معیارها و ارزشهای ایدئولوژیکی اش برای مورد قبول واقع شدن در جامعه و انظار جهانی از زنان "بدحجاب" با شکل و شمایل مدرن امروزی استفاده ی تبلیغاتی سیاسی ـ اجتماعی کند!

زنان شجاع و جوانان عزیز میهن دیگر گول این گونه صحنه سازی ها، ترفندها و سوءاستفاده های تبلیغاتی را نمی خورند. حضور زنده، بالنده، سبز و رنگارنگ مردم در کوچه و خیابان ها نشان از بلوغ فکری، فرهنگی ـ سیاسی ملتی است که ندا سمبلش می شود و یک صدا می گوید بس کنید به شعور ما توهین نکنید! حنایتان دیگر رنگی ندارد!