شهروند- علی شریفیان: شهردار جنجالی و خبرساز تورنتو روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در شهرداری تورنتو خطاب به انبوه خبرنگاران گفت:«بله. من کراک کوکائین کشیده ام.» و توضیح داد:«ولی الان معتاد نیستم و باید به کارم بپردازم.» او از اینکه چنین کاری کرده، از همگان پوزش خواهی کرد.

راب فورد

راب فورد

راب فورد بالاخره پس چند ماه از انتشار گزارش تورنتو استار درباره وجود ویدیویی که شهردار در آن مشغول کشیدن مواد مخدر است و پس از آنکه پنجشنبه گذشته بیل بلر، رئیس پلیس تورنتو در یک کنفرانس از کشف این ویدیو خبر داد، سه شنبه ۵ نوامبر ۲۰۱۳ در یک کنفرانس خبری، اعتراف و گزارش ها را تائید کرد، اما حاضر نیست از مقام خود به عنوان شهردار بزرگترین شهر کانادا استعفاء بدهد. او در میان جنجال کر کننده خبرنگاران رسانه ها که هر یک با صدای بلند پرسش خود را مطرح می کردند، خاطرنشان کرد:«من نمی توانم گذشته را عوض کنم.» و با تاکید گفت:«بله من اشتباه کرده ام. همه اشتباه می کنیم.» راب فورد خواستار آن شد که پلیس ویدیوی کراک کشیدن او را منتشر کند تا همه ببینند.  شمار زیادی از مقامات سیاسی انتاریو و شهر تورنتو و از جمله چندین نفر از اعضای شورای شهر خواستار کناره گیری راب فورد شده اند. حتی آن اعضایی هم که عضو فراکسیون سیاسی فورد هستند و بعضی از آنها تا پیش از این اعتراف از او حمایت می کردند، اکنون دست از حمایت از شهردار کشیده و خواستار تعلیق او از مقام شهرداری بزرگشهر تورنتو شده اند.

پس از کنفرانس خبری رئیس پلیس تورنتو در روز پنجشنبه گذشته، خبر کشف ویدیوی کراک کشیدن راب فورد بازتابی جهانی پیدا کرد و نه تنها سرفصل خبرهای تورنتو، انتاریو و کانادا شد، بلکه به خبر روز دنیا تبدیل شد. در روزهای آخر هفته گذشته هر چهار روزنامه اصلی تورنتو هم خواستار برکناری راب فورد شدند. همه آنهایی که کناره گیری فورد را با پافشاری خواستار شده اند بر این باورند و می گویند ماندن او در مقام شهرداری باعث آبروریزی و سوءشهرت تورنتو و کانادا در دنیا می شود.