FRED

شهروند علی شریفیان: روز چهارشنبه هفته پیش فرد هاوم، وزیر بهداری و خدمات درمانی آلبرتا اعلام کرد لپ تاپی که حاوی اطلاعات شخصی از جمله نام و نشانی، شماره کارت خدمات درمانی سوابق بیماری و اطلاعات مربوط به کارت اعتباری۶۲۰ هزار آلبرتایی بوده در ماه سپتامبر گم شده و با همه تلاشی که شده، هنوز پیدا نشده است. هاوم در نشست خبری اعلام کرد که از این موضوع روز سه شنبه باخبر شده است. او گفته است از طرف خود و مردم آلبرتا به شدت از این موضوع عصبانی است. گم شدن این لپ تاپ همزمان به پلیس ادمونتون، نظام پزشکی آلبرتا و نظام جراحان این استان هم خبر داده شده است. هنوز گزارشی مبنی بر سوءاستفاده از اطلاعات موجود در این لپ تاپ منتشر نشده اما مقامات و پلیس ادمونتون از مردم خواسته اند دست کم در مورد کارت های اعتباری و جلوگیری از سوءاستفاده از آنها اقدامات لازم را انجام بدهند. جزئیات چکونگی گم شدن این لپ تاپ اعلام نشده است.