flaherty

شهروند- علی شریفیان: جیم فلاهرتی، وزیر دارایی و امور مالی روز سه شنبه ۱۱ فوریه لایحه بودجه دولت فدرال را به مجلس عوام کانادا ارائه کرد. این لایحه ۴۰۹ صفحه است. دولت محافظه کار بر اساس گفته های فلاهرتی با اینکه در راستای رفع کسری بودجه برنامه ریزی کرده و می کند، اما با توجه به وضعیت اقتصادی قصد دارد کسری بودجه را سال مالی ۲۰۱۵ رفع کند. بر اساس یک سنت سیاسی در کانادا، وزیر دارایی روز جمعه گذشته پیش از ارائه لایحه بودجه در یک فروشگاه کفش تورنتو کفشی خرید. فلاهرتی در آن فروشگاه هم به نمایندگان رسانه ها درباره لایحه امسال خود توضیحات مشابهی داده بود. در آنجا وزیر دارایی یادآور شد که این بودجه برای رفع کسری بودجه کشور تنظیم نشده و دفاتر حسابداری در سال ۲۰۱۵ موازنه خواهند شد.

فلاهرتی در مجلس خاطرنشان کرد آن موقع ما شش میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار اضافه بودجه هم خواهیم داشت. وی درباره جزئیات دیگر و اقلام بودجه هم توضیحات زیادی به هنگام عرضه ی لایحه نداد. تنها یادآور شد ما امید داریم که همچنان برنامه های اقتصادی خود را دنبال بگیریم و از این روال خارج نشویم. وزیر دارایی یادآور شد که یکی از اقلام عمده کنار گذاشتن سه میلیارد دلار برای موارد اضطراری است. پیش از این گفته شده که در این لایحه بودجه قابل توجهی برای بهبود کیفی اینترنت در مناطق روستایی در نظر گرفته شده است.

اسکات بریسون، نماینده لیبرال و منتقد امور مالی دولت در مصاحبه ای با سی بی سی در غروب سه شنبه،  بلافاصله بعد از عرضه بودجه در پاسخ هایش توضیح داد این یک بودجه مسئولانه نیست و تنها با اهداف سیاسی نوشته و عرضه شده است. در آن نشانی از اختصاص بودجه برای ایجاد کار بویژه اشتغال به کار جوانان وجود ندارد. فکری اساسی برای بهبود اقتصادی طبقه متوسط نشده است. اضافه بودجه ای را که فلاهرتی به آن اشاره کرد، اضافه بودجه ای مصنوعی و غیرواقعی خواند که از فروش اموال دولتی و کم کردن هزینه های دفاعی کشور به میزان سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و گرفتن مالیات های بیشتر از حقوق کسانی که کار می کنند، به دست می آید.

بریسون گفت این اضافه بودجه اضافه بودجه ای که ریشه در رشد واقعی اقتصادی داشته باشد، نیست. او خاطرنشان کرد محافظه کاران قصد دارند رفع کسری بودجه را سال آینده به شکلی مصنوعی و نمایشی انجام دهند تا در انتخابات فدرال از آن استفاده تبلیغاتی کنند و آرای مردم را با فریب آنها به دست آورند.

توماس مولکر، رهبر ان دی پی هم عمدتا به بودجه انتقاد کرده و می گوید در این بودجه طرح و فکری اساسی برای ایجاد موقعیت های شغلی برای مردم نشده است.