شهروند علی شریفیان: بر اساس نتایج یک نظرسنجی که به وسیله  Ekos برای سی بی سی انجام شده، ۵۱ درصد آنگلوفون ها (انگلیسی زبانها)  و ۴۹ درصد آلوفون ها، (آنها که زبان مادری شان زبانی غیر از فرانسه و انگلیسی است) نگران زندگی خود و آینده فرزندانشان در کبک هستند و به رفتن از کبک فکر می کنند. برخلاف آنچه که ممکن است تصور شود این گروه که شمار زیادی از جمعیت کبک را تشکیل می دهند به خاطر زبان فرانسه به این فکر نیفتاده اند بلکه آنها از افزایش مالیات ها، نبود فرصت های شغلی، مشکلات اقتصادی و نامعلوم بودن آینده سیاسی کبک نگران هستند و این مشکلات وادارشان کرده که به رفتن از کبک فکر کنند.

immgration