در حالی که در سراسر جهان، کانادا، انتاریو و تورنتو گروه های زیادی در تلاش برگزاری هرچه باشکوه تر روز زن هستند، خانم کاتلین وین، نخست وزیر انتاریو پیامی ویژه درباره روز زن منتشر کرده است

کاتلین وین نخست وزیر انتاریو با همراه زندگی اش جین رانت ویت

کاتلین وین نخست وزیر انتاریو با همراه زندگی اش جین رانت ویت

خانم وین ضمن اینکه در این پیام روز زن را به همه آنها که این روز را جشن می گیرند، تبریک گفته است در قسمتی از پیام کوتاه خود یادآور شده

من و همکارانم در دولت کارمان را در زمینه آموزش و پرورش دنبال می گیریم تا آنجا که اطمینان خاطر پیدا کنیم که همه کودکان و نوجوانان به آموزش و آموزش  عالی دسترسی داشته باشند تا  بتوانند بیاموزند، رشد کنند و به جامعه خود یاری برسانند.

ما همچنین با همیارانمان در جوامع مختلف، جوامع خصوصی و غیر انتفاعی تلاش می کنیم تا به رشد توانمندی های زنان و دختران یاری برسانیم و کمک کنیم.