Farhad-Farsadi-n

 

در ادامه چشم انداز صنعت بیمه از نظر اقتصادی و اجتماعی در این هفته نظر شما خوانندگان محترم را به جنبه های سیاسی بیمه در کانادا جلب می نمایم. هدف اصلی سلسله مقالات آن است که شما مخاطبان صنعت بیمه که اکثرا بیمه را فقط از جنبه تقاضا و خرید لمس کرده اید با جنبه های دیگرش که عرضه کنندگان و قانون گذاران با آن مواجه هستند نیز تا حدودی آشنا شوید تا بهتر بتوانید با این کالای نامریی (بیمه) آشنا شوید.

مسایل سیاسی بیمه در ۳ زیر مجموعه بررسی میشود که عبارتست از:

۱-هم آهنگی سازی داخلی(در سراسر کانادا) ۲- حفظ استاندارد داخلی ۳-همسو شدن با قوانین و مقررات جهانی(در جهت تبعیت کردن قوانین در بیمه های اتکایی)

قانون گذاران و خبرگان بیمه در سراسر کانادا هدفی را دنبال می کنند که هم حقوق مصرف کننده را حافظ باشند و هم اصول اولیه و اساسی  فن بیمه به خوبی رعایت شود. با پیروی از این اهداف بایستی به نکات زیر توجه خاص گردد.

۱-تاثیر تغییر مقررات در سال های اخیر: با توجه به عوامل متعدد شهرنشینی و جهت گیری های سیاسی نسبت به عوامل زیربنایی چون مهاجرت و اسکان دادن تازه واردین در اقصا نقاط کانادا در ۱۰ ساله گذشته باعث شده که هر ایالت با نگاه به جذب مهاجر بیشتر و درآمدزایی بالاتر اهدافی را دنبال کنند که لزوما به نفع منافع مالی مصرف کنندگان بیمه نبوده است.

۲- تاثیر ریسک های جغرافیای سیاسی: با توجه به موقعیت جغرافیایی کانادا و هم مرز بودن آن با آمریکا که بزرگترین شریک بازرگانی آن هم محسوب می شود بایستی تاثیرپذیری  فراوانی را هم در زمینه های سیاسی پذیرا بود.

۳-توجه به سرمایه به جای نگاه به حمایت های اجتماعی: همانگونه که به خوبی مستحضر هستید کانادا بعد از چند کشور اسکاندیناوی در زمره کشورهایی  است که هم به سوسیالیزم و هم به کاپیتالیزم توجه داشته و سعی بر این دارد که توازنی در این خصوص رعایت نماید و برای خودش نمونه منحصر بفردی در دنیا محسوب می شود. در طی سالیان اخیر منجمله از سال ۲۰۰۰ به بعد دست اندرکاران سیاسی کشور نگاهشان بیشتر به سمت حفظ و احترام به موجودیت سرمایه هدایت شده که این مطلب تاثیرش بر صنعت بیمه هم نقش فراوانی داشته است.

۴-تروریسم : اگر به ۴۰ ساله گذشته نگاه کنیم خواهیم دید که در آن سالها اگر از تروریسم صحبت میشد فقط بحث از یک اسم و آنهم کارلوس بود که هیچکس نه از هویتش و نه از ملیتش اطلاعی نداشت، ولی از نظر سیاسی با گذشت زمان مساله تروریسم در سالیان اخیر تاثیر بسزایی در زندگی همه مردم جهان داشته است و معضلی است که هم گریبان دولتها را گرفته و هم تاثیر اقتصادی ـ سیاسی و اجتماعی فراوانی را بر همه داشته است، از این ماجرا صنعت بیمه هم جدا نبوده و ضررهای جبران ناپذیری را متحمل شده است.

۵- مالیات و نگاه سیاسی دولت ها به این مساله اجتماعی: شاهد بوده ایم که پرداخت مالیات برای هر شهروند کانادایی یک وظیفه تلقی می شود از این رو بر اکثر قریب به اتفاق محصولات بیمه ای مالیات تعلق می گیرد (بجز بیمه اتومبیل در انتاریو)که این مطلب بر قیمت تمام شده بیمه تاثیر فراوان دارد.

۶- مساله سیاسی از نظر شریعه (تکافل): در سالیان اخیر بحث جدیدی به مسایل سیاسی کانادا وارد شده و آنهم دید قانونی و سیاسی شریعه است که تاثیرش بر صنعت بیمه فراوان بوده چون در اینگونه مباحث اصلا به بهره ارزش داده نمی شود و آن را اصطلاحا غیراخلاقی می دانند. دولت کانادا ابتدا آن را در قالب بررسی به سیستم بانک و بعد به بیمه وارد کرده و در حال بررسی است ولی دست اندرکاران تصور نمی کنند که قابلیت تطبیق پذیری برای این مورد در کانادا وجود داشته باشد مگر اینکه به صورت موازی در صنعت مالی و پولی وارد شود.

* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com