لیندا جفری

لیندا جفری

شهروند- علی شریفیان: روز سه شنبه خانم لیندا جفری، نماینده مجلس قانونگذاری انتاریو و وزیر امور استانی و مسکن در کوئینز پارک اعلام کرد به منظور شرکت در انتخابات شهرداری برمپتون از مقام نمایندگی و وزارت خود استعفاء می دهد تا بتواند در مبارزات انتخاباتی مربوطه شرکت کند. وی رسما بعد از ظهر سه شنبه استعفاء داد.

خانم کاتلین وین ضمن تشکر از خانم لیندا جفری برای ۱۱ سال خدمت مداومش به انتاریو،  با رفتن وی کابینه اش را ترمیم کرد. در کابینه تازه حکومت لیبرال انتاریو چهار تغییر ایجاد شد.

از جمله بیل ماروو جانشین خانم لیندا فری وزیر امور استانی و مسکن انتاریو شد. با این ترتیب اکنون لیبرال ها از ۱۰۷ کرسی مجلس ۴۷ کرسی ، حزب محافظه کاران پیشرو ۳۷ و ان دی پی ۲۱ نماینده در مجلس انتاریو دارند. خانم لیندا جفری در  سال ۲۰۰۳ از حوزه مرکز برمپتون به نمایندگی مجلس رسید و از آن زمان تا کنون نمایندگی این حوزه را بر عهده داشته است.