wynne_PanAm

شهروند- علی شریفیان: امنیت بازیهای پان ام با ۸۱ میلیون دلار مخارج به یک شرکت آمریکایی سپرده شد.

خانم کاتلین وین، نخست وزیر دولت لیبرال انتاریو در مقابل اعتراض و انتقاد اپوزیسیون در مورد این قرارداد، از تصمیم گرفته شده پشتیبانی کرده است.

نمایندگان اپوزیسیون معترضند چرا امنیت بازیهای پان ام ۲۰۱۵ به شرکت انتاریویی که در مناقصه قیمتی برابر ۱۴ میلیون دلار کمتر پیشنهاد داده، سپرده نشده است.

نماینده پلیس استانی انتاریو که مسئولیت انتخاب شرکت مناسب را برای امنیت این بازیها به عهده داشته توضیح داده که سپردن این کار به این شرکت به این شرط بوده که اکثریت ماموران امنیتی از انتاریو برای انجام کارها استخدام شوند. این بازیها از ۷ تا ۱۵ ماه اوت ۲۰۱۵ برگزار می شود. کل بودجه برگزاری این مسابقات دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است.