شهروند- علی شریفیان: وزیر وزارت دانشگاه ها و کالج های انتاریو، دکتر رضا مریدی از تخصیص رقم قابل توجه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کمک مالی به دانشجویان خبر داد. این مبلغ به صورت بورس و وام به دانشجویان دانشگاه ها با شرایطی که به مراتب از پیش آسانتر است، پرداخت می شود. عمده ترین تغییر در «مدرن» کردن   OSAP «برنامه کمک مالی دانشجویان انتاریو» اینست که از این مبلغ دانشجویان ۹۰۰ میلیون دلار آن را بازپرداخت نخواهند کرد. این بودجه به ۳۸۰ هزار دانشجوی تحصیلات عالی در انتاریو کمک خواهد کرد که بی دغدغه تحصیلات دانشگاهی خود را برنامه ریزی کنند. دانشجویان سالانه باید تنها ۳۰۰۰ دلار بودجه برای تحصیلات خود داشته باشند که می توانند این مبلغ را با کار نیمه وقت یا کار تابستانی به دست آورند. از این پس همچنین دانشجویان لازم نیست وسیله نقلیه خود را به عنوان سرمایه در فرم های تقاضامه دریافت بورس و وام دانشجویی وارد کنند. وسیله نقلیه جزو سرمایه دانشجو محاسبه نخواهد شد. با این ترتیب بر اساس سوابقی که در دست است هر ساله ۷۳۰۰ دانشجو دیگر این مشکل را نخواهد داشت

دکتر رضا مریدی وزیر کالج و دانشگاه های انتاریو

دکتر رضا مریدی وزیر کالج و دانشگاه های انتاریو

.

علاوه بر تغییرات تازه ای که ذکر قسمتی از آنها رفت دانشجویان می توانند با انعطاف بیشتری دریافت وام و بورس سالانه را برای تحصیلاتشان با تصمیم خود بر اساس نیازشان محاسبه و دریافت کنند. دولت انتاریو با در نظر گرفتن اهمیت تحصیلات عالی آسان برای همگان و کمک به دانشجویان و خانواده های آنها این تغییرات بنیادی را در زمینه OSAP بوجود آورده است.