شهروند- علی شریفیان: روز پنجشنبه هفته گذشته شری دی نووا، نماینده ان دی پی در مجلس انتاریو طرح پیشنهادی ارائه کرد که بر اساس آن این حزب خواستار این شده که به تلافی حمله روسیه به کریمه اوکراین و اشغال آن، دولت باید جلوی فروش ودکای روسی را در فروشگاه های دولتی بگیرد و فروش این ودکا را در انتاریو متوقف کند. vodka

چارلز سوسا، وزیر امور مالی دولت لیبرال انتاریو در پاسخ به این خواسته ی ان دی پی گفته است که این طرح را در نظر خواهد گرفت.

تورنتو بعد از اوکراین بیشترین جمعیت اوکرایینی تبار را دارد. شمار اکرایینی های مهاجر ساکن تورنتو به ۳۵۰ هزار نفر می رسد. این گروه از مهاجران از اقلیت های چشمگیر تورنتو بشمار می روند.