شهروند علی شریفیان: از ماه فوریه به اینسو بر اساس گزارش سازمان های مسئول بین المللی مواردی از یک بیماری تنفسی شبیه سارز عمدتا در کشورهای عربستان سعودی، امارات و ابوظبی دیده شده است. بر اساس بررسی های انجام شده به وسیله سازمان جهانی بهداشت وابسته به سازمان ملل متحد اخیرا در مجموع ۲۹۰ مورد از این بیماری شبیه سارز که ویروس آن کمی با ویروس سارز متفاوت است، اما بیماری اش همان نشانه ها را دارد، گزارش شده است. این رقم مقامات مسئول سازمان جهانی بهداشت را نگران کرده که دوباره جهان دچار شیوع بیماری سارز بشود بویژه اینکه چند مورد ابتلا به این ویروس در یونان هم گزارش شده است.

sars

در تورنتو که دوران سختی را در جریان شیوع ای بیماری در سال ۲۰۰۳ از سر گذرانده، اما دکتر کامران خان، پزشک متخصص بیماری های عفونی بیمارستان سنت مایکل به رسانه ها گفته است همکاران من آماده مقابله و جلوگیری از شیوع احتمالی این بیماری هستند. او خاطرنشان کرده با استفاده از اطلاعات لازم مسافران ما می توانیم این اپیدمی احتمالی را در سطح جهان رصد کنیم و از ورود آن به تورنتو و کانادا جلوگیری کنیم.

در سال ۲۰۰۳ ویروس بیماری کشنده سارز از یک پزشک هنگ کنگی که در هتلی در آنجا جان باخت به یک مسافر عازم تورنتو انتقال یافت و بعد در این شهر و چند شهر دیگر کانادا شیوع پیدا کرد. مبارزه با سارز یکی از دشوارترین کارها در زمینه مبارزه با بیماریهای واگیر در تورنتو بود، که هزینه انسانی و مادی گزافی در بر داشت.