شهروند علی شریفیان: بنا به گزارش رسانه ها و از جمله تورنتو استار، پنجشنبه هفته گذشته در غروب روز ۱۷ اپریل، راب فورد با حضور حدود ۲۰۰۰ نفر از طرفداران پرشور خود به طور رسمی مبارزات انتخاباتی خود را برای انتخاب دوباره به عنوان شهردار مترو تورنتو آغاز کرد. راب فورد در همایش ویژه شروع مبارزات انتخاباتی خود در یک سخنرانی ۳۰ دقیقه ای برنامه های خود را در صورت پیروزی اش در میان شعارها و کف زدن های طرفدارانش اعلام کرد. فورد درباره  عمده برنامه هایش که صرفه جویی و کاهش هزینه ها و پائین نگاه داشتن عوارض و مالیات ها برای تورنتویی هاست، توضیح داد. او همچنان وعده داد در صورت پیروزی ایجاد امکانات بهتر تردد بین اسکاربورو را از طریق اتصال این منطقه به سامان حمل و نقل شهری در مد نظر دارد.

راب فورد بارها اعلام کرده در سالهایی که شهردار تورنتو بوده یک میلیارد دلار برای مردم صرفه جویی کرده است. این ادعای فورد از سوی رقبایش و از جمله خانم الیویا چاو دور از واقعیت خوانده شده است.

rob-ford-campaign

راب فورد که اکنون مدتهاست سوژه آبروریزی ها و جنجال های زیادی بوده تا به آنجا که عمده اختیارات او سلب شده و بارها از او خواسته شده که استعفاء بدهد در این مراسم گفت من به هر شکلی و برخلاف همه این جنجال ها با پشتیبانی شما آماده خدمت به تورنتو هستم.

گروهی از ناظران سیاسی و تحلیلگران بر این باورند با وجود همه آنچه درباره راب فورد اتفاق افتاده او هنوز طرفدارانی دارد و احتمال دارد بتواند دوباره به مقام شهرداری تورنتو انتخاب شود.

نتایج یک نظرسنجی که پیش از این مراسم در روز چهارشنبه ۱۶ اپریل منتشر شد،  نشان داده که خانم اولیویا چاو ۳۴ درصد حمایت مردم را دارد و در رده دوم راب فورد از پشتیبانی ۲۷ درصد رای دهندگان برخوردار است. مدیر ستاد انتخاباتی راب فورد برادرش داگ فورد است.