گریه ی شام و سحر شکرکه ضایع نشد
قطره ی باران ما گوهر یکدانه شد
حافظ

هدف این کتاب تحقیق در مورد جرایم و مجازات ها در اسلام است: اهداف مجازات از دیدگاه های مختلف و مقایسه ی مجازات در جوامع اسلامی و جوامع عرفی معتقد به حقوق بشر. در بحث حقوق جزائی اسلامی باید به پیوند ریشه ای و ناگسستنی مجازات های دنیوی که توسط حاکمان و قضات اسلامی اعمال می شود و مجازات های اخروی که مجریشان خدا و فرشتگان مورد اعتماد وی هستند توجه داشت. بنابراین یک فصل مفصل از این کتاب به مجازات اخروی یا فرجام شناسی اسلامی اختصاص داده شده است.

زدن شلاق یکی از مجازات های رایج در اسلام است

زدن شلاق یکی از مجازات های رایج در اسلام است

اعتراف می کنم که تمامی کتاب ها و مقالاتی که توسط فقها و نویسندگان اسلامی و غربی درباره حقوق جزائی اسلامی نوشته شده است را نخوانده ام. لیکن آنچه که دراین زمینه مطالعه کرده ام در جهت توجیه و کیفرهای هولناک مقرر در فقه اسلامی بوده است. نوشته های پراکنده ای که در راستای مخالفت با مجازات های اسلامی مطالعه کرده ام از عینیت و ژرفای تاریخی برخوردار نبوده اند. در این کتاب تلاش براین خواهد بود که ضمن تکیه بر منابع اصلی و تاریخی به کاوشی انتقادی و خردورزانه در ژرفای حقوق جزای اسلامی بپردازم. سعی می کنم از قضاوت شخصی بپرهیزم. لیکن معترفم آنجا که خشونت در بین است، بی طرفی را کنار می نهم و به موضع گیری مشخص و صریح مبادرت می ورزم.

در بررسی نظام جزائی اسلامی، تکیه گاه اصلی من قرآن به عنوان اساسی ترین و دست اول ترین منبع شریعت و فقه اسلامی بوده است. در ترجمه فارسی آیات قرآنی اینجانب متن عربی قرآن را با ترجمه های مختلف انگلیسی و فارسی (ترجمه های به عمل آمده توسط محمد مهدی فولادوند، ناصر مکارم شیرازی، بهاءالدین خرمشاهی، حسین انصاریان، عبدالمحمد آیتی، مهدی الهی قمشه ای و دیگران) مقایسه کرده ام. در این مورد به نسخه های متعدد قرآن و پایگاه های گوناگون اینترنتی، از جمله “پایگاه تخصصی ترجمه قرآن کریم: مرکز فرهنگ و معارف قرآن، سر زده ام. (www.maarefquran.net)

در بررسی حقوق جزائی اسلامی به عنوان یک ایرانی، همواره رو به سوی ایران و بررسی و تحلیل مجازات های اعمال شده توسط جمهوری اسلامی ایران داشته ام. به قول حافظ:
به صبرکوش تو ای دل که حق رها کند
چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی
با وجود این به عنوان یک محقق، تلاش ورزیده ام، با دیدی تاریخی، به اسلام و نظام کیفری آن بنگرم و به بررسی و مقایسه ی فقه سنی و شیعه بپردازم. دراین مورد از احادیث شیعه و سنی و فقه هر چهار امام اهل سنت و جماعت (شافعی، مالکی، حنفی وحنبلی) مدد گرفته ام. متون عربی و فارسی را با یکدیگر مقایسه کرده ام تا از درستی ترجمه ی فارسی احادیث اطمینان حاصل نمایم. اقرار می کنم که در این کار امکان خطا نیز وجود دارد. اگرچه در این تحقیق از منابع انگلیسی نیز کمک گرفته ام، لیکن این منابع برایم جبنه ی منابع کمکی داشته اند و نه اصلی.

در پایان کتاب سعی کرده ام ضمن اتکاء به موازین حقوق اساسی بشری به این پرسش پاسخ دهم که آیا مجازات های اسلامی با خرد و عدالت انسانی منطبق است؟ در این بخش خواننده می تواند رد پای دیدگاه های مرا به عنوان فردی عرفی گرا و طرفدار خرد نقاد و روشنگری فلسفی بازیابد.