عالى جناب حسین باراک اوباما ریاست جمهورى ایالات متحد آمریکا؛


با درودهاى گرم؛

بدون رعایت حقوق بشر و دمکراسى از امنیت پایدار خبرى نخواهد بود، اجازه بفرمایید از موضع یک روزنامه‌نگار و مخالف زندانى در ایران، بى پرده و صریح با شما صحبت کنم. فراموش نمى‌کنیم زمانى که به قدرت رسیدید، وزیر خارجه دمکرات شما خانم کلینتون در کشور چین، سخنانى ایراد کرد که هم‌سویى آن پاى گیرى منافع ملى آمریکا، به جاى پرداختن به مساله حقوق بشر در جهان بود. البته این که جناب‌عالى منافع ملى آمریکا را بر هر سیاست دیگرى ترجیح بدهید، امرى معقول است؛ اما با ادعای دیگر ایالت متحده که مسئولیت رهبرى جهان را بر عهده دارد سازگارى ندارد. بنابراین، یا مى‌بایست چنین ادعاى پر مسئولیتی را بردارید، یا این که تعریف خود را از منافع ملى توسعه دهید تا مساله مهم دفاع از حقوق بشر را در بر بگیرد.

آقاى رییس جمهور! بیش از پنج سال پیش، زمانى که مردم ایران جنبش سبز را به وجود آوردند، شما به عنوان پرزیدنت کشور بزرگ آمریکا، در حال نامه‌نگارى با دیکتاتور ایران بودید تا منافع ملى آمریکا را تامین نمایید! در حالی که خامنه‌اى به عنوان یک رهبر غیر مسوول و غیر پاسخ‌گو، دستور سرکوب این جنبش دمکراتیک را صادر مى‌کرد. گماشتگان او در نیروهای امنیتى، انتظامى، نظامى و شبه نظامى بسیج، جوانان دختر و پسر مانند ندا آقاسلطان و سهراب اعرابى را در خیابان‌ها مى‌کشتند و گروهى را در بازداشتگاه‌ها مورد تجاوز قرار مى‌دادند و عده‌اى بیشتر، از روزنامه‌نگاران و سران احزاب را در tabarzadi-H2زندان‌ها مورد شکنجه قرار مى‌دادند.

شوربختانه، شما به نام ملت آمریکا و با چشم‌پوشى از مساله دمکراسى و حقوق بشر، به نامه‌نویسى به رهبرى ادامه دادید، که حکومت تحت امر او و حکومت به جاى مانده از آیت‌الله خمینى، به نام خدا و اسلام طى ٣۶ سال گذشته، از هر اقدامى علیه مخالفین خود کوتاهى نورزیده‌اند. هزاران روزنامه‌نگار، دگراندیش، مخالف، اعم از مذهبى سکولار تا بهایى و افراد عادى و حتى مسلمانان مخالف با ایدئولوژى با گروه حاکم را به شکنجه‌گاه و زندان سپرده یا به جوخه‌هاى اعدام و طناب دار آویخته‌اند. رهبرى حکومتى که یک ملت را به گروگان گرفته‌اند و اگر سرنیزه‌هاى خود از روى گلوى ملت ایران را بردارند، معلوم خواهد شد که ایرانیان دمکراسى، سکولاریزم، عدالت و صلح‌طلبى را بیش از ملتى در خاورمیانه، مى‌پسندند.

آقاى رییس جمهور! جناب‌عالى طى چند سال گذشته با این رویکرد بسیار اشتباه و با بى اعتنایى به مسایل حقوق بشرى به ویژه با نامه‌هاى محرمانه براى دیکتاتور ایران به قصد مشکل امنیتى اسراییل و امریکا، بخش‌هایى بزرگى از ملتى را از خود مایوس کرده‌اید که اگر آزادى انتخاب داشته باشند که ندارند، ملت و کشور آمریکا را به عنوان بهترین دوست و شریک خود انتخاب خواهند کرد؛ ملت ایران اگر چه همواره از سوى حکومت سرکوب شده و امکان پیشرفت اجتماعى نداشته اما همواره در خاورمیانه به لحاظ فرهنگى و سیاسى پیشرو بوده است. به ویژه الیت‌ها و طبقه‌ى روشنفکر و دمکرات ایران همواره زیر سرکوب ستم بوده ولى هر‌گاه، همچون دکتر مصدق امکان حضور در میدان سیاسى داشته، بلوغ خود را نشان داده است. اگرچه آن زمان از نفوذ کمونیزم توسط دولت آمریکا سرکوب مى‌شد و امروز به نام تامین امنیت و منافع ملى آمریکا، بار دیگر پرزیدنت دمکرات آمریکا، براى معامله با دیکتاتورى خشن مذهبى حاکم بر ایران، موجب تقویت دیکتاتورى در برابر دمکراسى‌خواهان مدافع حقوق بشر مى‌شود.

در حالی که پرزیدنت آمریکا از روى ضعف براى دیکتاتورى حاکم بر ایران نامه مى‌نوشت، حامیان شبه فاشیستى او از یک‌سو به سرکوب بى رحمانه مخالفان و دمکراسى‌خواهان ادامه داده، از سوى دیگر با دخالت‌هاى نظامى در عراق، سوریه، لبنان، یمن، بحرین، فلسطین و اسراییل هر روز بر نفوذ مخرب خود در منطقه افزوده و اینک در برابر دولت دمکرات حاکم بر آمریکا، همین رژیم قانون‌شکن در منطقه دست بالا را دارد و این امر بیش از هر چیز اثبات مى‌کند، اگر حقوق بشر و دمکراسى در جامعه‌ای نهادینه نشود؛ نه تنها از امنیت پایدار خبرى نخواهد بود، که نا‌امنى در سراسر جهان و منطقه افزایش مى‌یابد، نظام در سراسر منطقه و جهان گسترش مى‌یابد و به طور قطع گروه حاکم بر ایران، به سرعت در این مسیر پیش مى‌رود.

آقاى رییس جمهورى! شما در حالى با ادامه مکاتبه‌ها و محاوره‌های محرمانه و بى حاصل و سیاست ساده‌انگارانه در برابر باند قدرت حاکم بر ایران، عملا به تقویت آن‌ها در برابر جنبش دمکراسى‌خواهى سکولار مردم ایران مبادرت ورزیده که انتظار داشتید؛ دست از ماجراجویى‌ها و سیاست‌هاى بلندپروازانه هستى بردارند. در حالی که گروه ملیتاریستى حاکم بر ایران، به هیچ‌وجه دست از توسعه‌طلبى برنمى‌دارند دنیا را همواره فریب داده، منطقه را به آتش خواهند کشید. ملت ایران را سرکوب مى‌کند تا به حکومت خود ادامه دهد. مبناى این ملیتاریسم افراطى بنیادگرایى مذهبى حاکم بر کشور است.

آقاى پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، با خبر شدم در دیدار با همسر و دو کودک خردسال کشیش سعید عابدینى که اتفاقن هم‌بندى من است، در پاسخ به جیکاب سایرس شش ساله که از شما درخواست آزادى پدرش تا روز تولدش ١٧ مارس را داشت، قول دادید که همه‌ى سعى خود را خواهید کرد. همچنین از نغمه عابدینى همسر این کشیش زندانى خواستید تا براى شما دعا کند. اجازه بفرمایید به شما عرض کنم، به اندازه‌اى در مساله مهم حقوق بشر در برابر متجاوزان به حقوق اساسى شهروندان اطمینان دارم، که نه تنها جیکاب قول شما را جدى نگرفت که دعواى همسر هم‌بندى ستم‌دیده‌ی من نیز براى شما کارساز نخواهد بود.

متاسفم بگویم که اگر دیکتاتور حاکم بر ایران احساس نماید در معاملاتى که با نمایندگان او براى خرید امنیت در آمریکا را دارید، منافعش در نظر گرفته مى‌شود، دلش به رحم بیاید و دستور دهد گروگان‌ها آزاد و ربکا گریس و جیکاب سایرس بعد از گذشت سه سال رنج و فراغ و ستم بار دیگر پدر خود را در خانه به آغوش کشند، حاصلش سیاست پیگیرى امنیت و منافع ملى بدون لحاظ مبانى حقوق بشر و وضعیت موجود است.

ملت ایران ملتى صلح‌طلب و متمدن است، به همین دلیل صلح جهانى امنیت همگانى و حقوق بشر و دمکراسى را خواستار است. اگرچه اینک توسط یک گروه بنیادگرا و قدرت‌طلب به گروگان گرفته شده و از جهانیان انتظار ندارد، به دلیل منافع ملى خود موجبات تقویت گروگان‌گیران را فراهم سازد، اما در دوران کوروش بزرگ، ملت‌هاى اسیر شده را آزاد می‌ساخت.

روزنامه‌نگار زندانى حشمت‌الله طبرزدی
ایران، کرج، زندان گوهردشت
۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ خورشیدى
چهارشنبه ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ – ۲۸ ژانویه ۲۰۱۵