شهروند- علی شریفیان: هشت ماه پیش اوم هاریتا، زن ۲۰ ساله کانادایی بدون رضایت خانواده و پدر و مادرش با ۱۵۰۰ دلار و یک چمدان نیمه خالی به ترکیه و از آنجا به سوریه رفته است. در آنجا خود را به ابو ابراهیم السودی رسانده و ظاهرا با این جهادگر داعش که در مرکز سوئدی این جهادگران افراطی با آنها در تماس بوده و اصلا فلسطینی تبار است، ازدواج کرده است.

abu-ibrahim-al-suedi
هنوز به درستی معلوم نیست ازدواج اوم هاریتا با ابو ابراهیم به چه شکل و با چه پس زمینه ای انجام شده است. پنج ماه پیش ابو ابراهیم السودی عازم ماموریتی شده که قرار بوده با شماری از افراد دشمن داعش ملاقات و مذاکراتی برای رسیدن به صلح انجام بدهد. در رویارویی او با مذاکره کنندگان، یکی از آنها با یک حمله انفجاری ابو ابراهیم السودی را همراه با خود منفجر می کند در همین حال کمربند انتحاری ابو ابراهیم السودی هم که برای حمله انتحاری پر از مواد منفجره بوده، منفجر شده است. بعد از مرگ فجیع ابو ابراهیم السودی، اوم هاریتا بیوه شد در حالیکه تنها سه ماه از ازدواجش می گذشت. او زنی است که در کانادا بزرگ شده و با یک جهادگر داعش ازدواج کرده و به چنین فرجام تراژیکی رسیده است. اوم هاریتا در مصاحبه ای که با استفاده از ای میل با او انجام شده، گفته زمانی که کودک خردسالی بوده به کانادا مهاجرت کرده و تا ۱۴ سالگی تعلیم و تربیتی نرمال داشته و خود را جزو طبقه متوسط کانادا معرفی کرده است. معلوم نیست که اوم هاریتا بعد از مرگ شوهر جهادگرش قصد برگشت به کانادا داشته باشد.
بر اساس اسناد مرکز تحقیقات درباره مسلمانان افراطی حدود ۲۸۰۰ مرد غربی همراه با نیروهای داعش در عملیات جنگی آنها در عراق و سوریه شرکت دارند.