شهروند- علی شریفیان: روز چهارشنبه مارک ایمری، رهبر حزب ماری جوانا و یکی از فعالان قانونی کردن مصرف ماری جوانا در کانادا و آمریکای شمالی پس از اتمام دوره ۵ ساله حبس خود در زندانی در شهر سیاتل واقع در ایالت واشنگتن آمریکا به جرم فروش دانه ماری جوانا در آمریکا، به ونکوور برگشت و مورد استقبال دوستان و همفکرانش قرار گرفت.

MARC-EMERY
مارک ایمری که عمدتا در ونکوور و بی سی فعالیت داشته در سال ۲۰۰۹ در دادگاهی در ونکوور حاضر شد و این دادگاه رای داد به خاطر اتهاماتی که مقامات مبارزه با مواد مخدر آمریکا به او وارد کرده اند، به آن کشور استرداد شود. ایمری در ماه مه ۲۰۱۰ در دادگاهی به پنج سال حبس محکوم شد. مارک ایمری زمانی دوران محکومیت خود را به پایان رسانده و به خانه برمی گردد که بر اساس رفراندومی فروش ماری جوانا در ایالت واشنگتن به عنوان داروی ضد درد و مسکن قانونی شده است و فروش آن اکنون در ۲۳ ایالت آمریکا و از جمله نیویورک هم قانونی شده است. گروه زیادی و از جمله جمعی از پزشکان در قانونی شدن مصرف کنترل شده ماری جوانا در امور پزشکی نقش مهمی داشته اند و از مارک ایمری به عنوان یکی از فعالان معروف این کار یاد شده و می شود.