ICC-logo-Hبیانیه کنگره ایرانیان کانادا که در واکنش به نامه ما به هیئت مدیره کنگره تهیه شده است هفته پیش در رسانه های ایرانی به چاپ رسید. اگرچه ما این بیانیه را در مجموع مثبت ارزیابی می کنیم لازم می دانیم چند نکته را روشن کنیم.
در بخش اول بیانیه آمده است: “… انتقاداتی که با گفتاری محترمانه و ادبیاتی پاکیزه و سازنده بیان شوند کاراتر بوده …”. برای ما امضاکنندگان نامه روشن نیست اشاره هیئت مدیره به کدام بخش نامه ما است. متن نامه ما در آخر این مطلب آمده است و ما هیچ کلمه یا فرازی که حتا نزدیک به گفتاری نامحترمانه بتواند تلقی شود در آن نمی بینیم. این نامه را ما در تاریخ اول جولای به صورت خصوصی به هیئت مدیره نوشتیم و پخش عمومی آن را به زمانی که جواب هیئت مدیره را به همان صورت دریافت کنیم موکول کردیم. هیئت مدیره اما تصمیم گرفت پاسخ خود را به شکل بیانیه در اختیار عموم بگذارد و متن آن را تنها زمانی که نشریه ها زیر چاپ بودند برای ما ایمیل کرد. این عمل، فرصت را از ما گرفت که اصل نامه را همزمان در اختیار رسانه های ایرانی بگذاریم. در این جا باید از رسانه های ایرانی هم ایراد گرفت که پیش از چاپ متن نامه ما جواب به آن را چاپ کرده اند.
بیانیه هیئت مدیره در بخش بعد در توضیح چگونگی انتصاب آقای رضا بنایی به عضویت و سپس به ریاست این هیئت توضیح داده است که چون اعضای هیئت مدیره اساسنامه کنونی را دموکراتیک تشخیص نداده اند تصمیم گرفته اند خارج از آن عمل کنند: “تصمیم گیری برای انتصاب جایگزین خانم تخشا بر اساس رای اکثریت اعضای هیات مدیره در مقایسه با انجام این تصمیم گیری توسط یک شخص (رئیس)، با اصول دموکراتیک به مراتب سازگارتر بوده و سپردن این تصمیم گیری به منتخبین اعضای کنگره (تمامی اعضا هیات مدیره) گامی مهم در راستای استفاده بیشتر از نظر اعضا در انجام این انتصاب می باشد.” ما هم با این نظر هیئت مدیره موافقیم که سپردن تصمیم گیری به اکثریت هیئت مدیره دموکراتیک تر از سپردن آن به دست یک نفر است. با این حال این حق را نه برای خود و نه برای هیئت مدیره قائل هستیم که بدون مراجعه به مجمع عمومی مواد اساسنامه را لغو و نظرات شخصی را جایگزین آن کنند.
در مورد انتصاب یک فرد غیر منتخب به ریاست هیئت مدیره، ما اشاره کرده بودیم که اگرچه اساسنامه در این مورد سکوت کرده است، اما این عمل در ذات خود غیر دموکراتیک است. بیانیه هیئت مدیره، اما، در اینجا به همان اساسنامه ای که در پاراگراف بالا به غیر دموکراتیک بودن آن استناد کرده بود تکیه می کند و می گوید: “بدیهی است که با عضویت آقای رضا بنائی به هیات مدیره جدید، نامبرده … بر طبق اساسنامه می توانند برای هر سمتی در هیات مدیره انتخاب گردند.”
با این حال، باقی بیانیه مثبت است و خبر از تصمیم به باز کردن درهای هیئت مدیره بر روی اعضا و فشردن دست هایی که برای همکاری دراز شده اند می دهد. این تحول قابل ملاحظه ای است که برای اولین بار در چند سال اخیر در سیاست های هیئت مدیره دیده شده و با دعوتی که هیئت مدیره برای دیدار و گفتگو با ما انجام داده خوشبینی ما را در این زمینه بیشتر می کند. ما امیدواریم این تحول واقعی و ماندگار باشد و برای چندمین بار آمادگی مان را برای همکاری با هیئت مدیره برای پیشبرد کارهای کنگره اعلام می کنیم.

شهرام تابع محمدی، ارسلان کهنمویی پور، آتوسا مهدویان، مهردخت هادی

متن نامه پیشین ما به هیئت مدیره به تاریخ ۱ جولای ۲۰۱۴:

اعضای محترم هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا،
با خبر شدیم خانم سارا تخشا از عضویت در هیات مدیره استعفا داده و آقای رضا بنایی به جای ایشان منصوب شده است. در شرایطی که پیش از این انتصاب هنوز هیات مدیره انتخابات داخلی‌ خود را انجام نداده بود و رئیس هیات مدیره انتخاب نشده بود، اقدام شما در انتصاب جایگزین برای خانم تخشا برخلاف اصل ۱۱ اساسنامه است. این اصل تصریح دارد که فرد جایگزین می بایستی از سوی رئیس هیات مدیره منصوب شود. از سوی دیگر سایت کنگره آقای رضا بنایی را به عنوان رئیس هیات مدیره نشان می دهد. تا کنون رسم بر این بوده که هیات مدیره در اولین نشست پس از انتخابات از میان خود رئیس، نایب رئیس، خزانه دار، و منشی را انتخاب می کرده است. جای شگفتی است که هیات مدیره، برخلاف اصول اساسنامه و نیز رسم معمول، فردی را به جایگزینی مدیر مستعفی منصوب کرده و بلافاصله این شخص غیر انتخابی را به مقام ریاست ارتقا می دهد. در شرایطی که انتظار می رفت هیات مدیره، بخصوص پس از انتخابات اخیر، با شفافیت و با پایبندی به اصول و قوانین حاکم بر کنگره عمل کند، متاسفانه این اقدام حرکتی در مسیر مخالف، غیر اصولی و خلاف اساسنامه است. از شما می‌خواهیم در اولین فرصت در تصمیم خود تجدید نظر کرده و پایبندی به اساسنامه و شفافیت را در دستور کار خود قرار دهید.
همچنین هیئت مدیره در زمینه شفافیت و پاسخگویی به اعضا عملکرد قابل قبولی ارائه نداده است. در طی شش هفته ای که از انتخابات امسال می گذرد هیئت مدیره کار چندانی در زمینه خبررسانی به اعضا انجام نداده است. پس از گذشت بیش از یک ماه و نیم از برگزاری مجمع عمومی خبر و تصمیم‌های گرفته شده در آن منتشر نشده است. هنوز اعضا و جامعه نمی‌دانند در نشست‌های هیات مدیره در این مدت چه گذشته و چه تصمیم هایی گرفته شده است. ما جداً از اعضای هیئت مدیره می خواهیم شفافیت و پاسخگویی به اعضا را سر لوحه کار خود قرار دهند.
موضوع بررسی نهایی تغییرات در اساسنامه نیز از مواردی است که هیئت مدیره بی توجه به زمان کمی که تا جلسه عمومی فوق العاده نوامبر باقیست، آن را با تاخیر بی‌ مورد مواجه کرده است. بر اساس تصمیم مجمع عمومی‌، اساسنامه می بایستی حداکثر تا نوامبر نهایی شده و برای تصویب به مجمع عمومی‌ فوق العاده ارائه گردد. گروهی که بر روی اساسنامه کار کردند آماده اند تا آن را به انجام برسانند. برای پیشبرد این کار ضروری است که کمیته مربوطه با شرکت هر چه وسیع تر اعضا به سرعت کار خود را آغاز کند.
بسیاری از اعضای کنگره این آمادگی را دارند تا در کمیته‌های مورد اشاره در اساسنامه عضو شوند و فعالانه هیات مدیره را در تصمیم گیری ها، تنظیم برنامه‌های مورد انتظار همگان و حضورفعال هرچه بیشتر کنگره در جامعه کمک نمایند.
ما امیدواریم اعضای هیئت مدیره دیدگاه خودمحور را کنار بگذارند و درهای کنگره را بر روی اعضا بگشایند و دست هایی را که برای همکاری و پاسداری از این نهاد اجتماعی دراز شده اند پس نزنند.

با احترام،
شهرام تابع محمدی، سعید حریری، ارسلان کهنمویی پور، آتوسا مهدویان، مهردخت هادی