شهروند ـ در تابستان سال جاری توافقنامه های مبادله استاد و دانشجو و دیگر همکاری های وسیع دانشگاهی بین دانشگاه های یورک و القدس به امضاء رسید. دانشگاه القدس تنها دانشگاه فلسطینی در اورشلیم شرقی است که اسرائیل پس از اشغال این منطقه از سال ١٩۶٧ این بخش از اورشلیم را به اورشلیم غربی الحاق کرد و علی رغم اعتراض های بین المللی و سازمان ملل یک اورشلیم واحد تشکیل داد. این دانشگاه که پردیس های دیگری نیز در چند شهر دیگر کرانه غربی از جمله ابو دیس دارد، از نظر موقعیت جغرافیائی، سیاسی و وسعت رو به رشد آن بسیار حائز اهمیت است.  نیز رئیس این دانشگاه، دکتر ساری نسیبه، از شخصیت های مهم و معروف فلسطینی است و با استفاده از نفوذ خود در مجامع بین المللی، توانسته که دانشگاه القدس را که حتی اسرائیل آنرا به رسمیت نمی شناسد، بسط و گسترش دهد. برای نمونه هنگامی که در اوائل دهه اخیر میلادی اسرائیل شروع به ساختن دیوار به دور کرانه غربی کرد، این دیوار در منطقه ابو دیس درست از وسط محوطه دانشگاه رد می شد و آنرا به دو نیم می کرد. ساری نسیبه از یک سو افکار محافل بین المللی را علیه این اقدام جلب نمود، و از سوی دیگر با بسیج استادان و دانشجویان در محوطه دانشگاه بست نشست و سرانجام مقامات اسرائیل را وادار کرد که مسیر دیوار را عوض کنند. هم اکنون این دیوار درست به فاصله چند متر در پشت ساختمان موزه دانشگاه القدس قرار دارد. ساری نسیبه بر اساس یک سنت قدیمی که قدمت آن به زمان خلیفه عمر و بعد از آن به دوران صلاح الدین ایوبی میرسد، و طی آن خانواده نسیبه کلیددار کلیسای سپالکر ـ مقبره مقدس ـ در محله قدیمی اورشلیم (محلی که در آن مسیح به صلیب کشیده شد) منصوب شدند، هم اکنون کلیددار این نهاد و سمبل مهم فلسطینی است.

نشسته از راست: ممدوح شوکری(پرزیدنت دانشگاه یورک) و ساری نسیبه (پرزیدنت دانشگاه القدس)/ایستاده : لورنا رایت (معاون امور بین الملل دانشگاه یورک) و سعید رهنما (پرفسور دانشگاه یورک و مسئول هماهنگی رابطه دانشگاه های یورک و القدس)

برقراری رابطه رسمی این دانشگاه با یک دانشگاه معتبر کانادائی حایز اهمیت فراوان است. این اقدام ثمره تلاش های بی وقفه دکتر سعید رهنما استاد ایرانی تبار این دانشگاه است که توافق مقامات هر دو دانشگاه را برای برقراری رابطه جلب نمود و مقدمات سفر دکتر ساری نسیبه را به کانادا فراهم آورد. قبل از این نیز دیگر استاد ایرانی دانشگاه یورک، دکتر هایده مغیثی، با استفاده از چند طرح تحقیقاتی خود، چهار استاد و پانزده دانشجوی دانشگاه القدس را برای مدت کوتاهی به دانشگاه یورک آورده بود.

بر طبق اطلاع نشریه Yfile  ، نشریه درونی دانشگاه یورک، با برقراری رابطه رسمی بین دو دانشگاه امید است که مبادله استاد و دانشجو ادامه یابد، و دانشگاه یورک در ایجاد و برقراری برنامه های مختلف، از جمله ایجاد مدرسه عالی سیاست گذاری و مدیریت دولتی، آموزش زبان انگلیسی و تربیت معلم، ایجاد رشته مهندسی، همکاری وسیع در تقویت کتابخانه دانشگاه القدس و دیگر برنامه ها کمک کند.

تعدادی از دانشجویان دانشگاه یورک نیز گروهی به نام «دوستان دانشگاه القدس در یورک» تشکیل دادند و اعضاء رهبری این گروه به هنگام مسافرت رئیس دانشگاه القدس به تورنتو با او ملاقات کردند. دکتر رهنما که هماهنگ کننده پروژه یورک ـ القدس است قرار است که در سال جاری پنج نفر از دانشجویان خود را به فلسطین ببرد و تعدادی از دانشجویان و مسئولان دانشگاه القدس نیز به کانادا سفر خواهند کرد.