شهروند- داده های جدید که توسط حزب محافظه کار منتشر شده است نشان می دهد که ۲۵۹,۰۱۰ نفر واجد شرایط رأی دادن برای انتخاب پیش روی این حزب که از روز جمعه ی این هفته شروع می شوند هستند. ۱۴ کاندیدای این حزب آخرین مناظره ی انتخاباتی خود را چهارشنبه ۲۶ آوریل در تورنتو انجام دادند و نتایج این انتخابات نیز روز ۲۷ ماه می اعلام خواهد شد.

در یک اقدام غیرمنتظره، کمتر از دو ساعت قبل از مناظره ی کاندیداها در تورنتو، کوین اولیری یکی ار شانس های انتخاب رهبری محافظه کاران به همراه ماکسیم برنیه در مقابل خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که از ادامه ی رقابت ها کنار می کشد و از ماکسیم برنیه حمایت کرد.

اولیری (راست) از رقابت ها کنار کشید و از ماکسیم برنیه حمایت کرد

اولیری که زبان فرانسه نمی داند،  زیر فشار خبرنگاران که دلیل این کناره گیری را می خواستند گفت، من در آغاز ذهنیتی از اینکه چقدر استان کبک در این انتخابات تاثیرگذار است، نداشتم. من تنها ۱۲ رای در کبک داشتم و این کافی نبود.

او ادامه داد، با دانستن اینکه من مسیر روشنی نداشتم و  در صورت رهبری حزب احتمال بالایی برای برنده شدن یک دولت اکثریت نداشتم، به نظر تلاش برای برنده شدن رهبری حزب احمقانه و حتی خودخواهانه به نظر میرسد .

ماکسیم برنیه در مناظره ۲۶ آوریل تورنتو

اولیری سپس از ماکسیم برنیه به عنوان فردی نام برد که آینه ای از سیاست های او را بازتاب می دهد.

برنیه که در آخرین مناظره رهبری حزب محافظه کار در تورنتو بسیار محکم  حاضر شد گفته است، به عنوان رهبر حزب کانسرواتیو می توانم با اصول واقعی محافظه کاران بر ترودو غلبه یابم.

آمار نشان می دهد که تعداد اعضای این حزب از اول ژانویه سال ۲۰۱۷ ۱۵۰,۰۰۰ تن افزایش داشته است. در انتخابات سال ۲۰۰۴ حدود ۲۵۰,۰۰۰ نفر می توانستند رای بدهند که از آن میان ۹۷,۰۰۰ نفر رأی خود را به صندوق انداختند و در نهایت استفان هارپر توانست برنده شده و رهبری این حزب را بر عهده بگیرد.