شهروند- علی شریفیان: روز جمعه هفته گذشته یک آگهی استخدام عمومی روی سایت حزب لیبرال منتشر شد. در این آگهی که همراه با یک فرم تقاضانامه کار بود، از همگان خواسته شده که اگر علاقمند هستند می توانند در هر رشته کاری که تجربه و تخصص دارند و مایل هستند در آن رشته کار کنند، تقاضانامه را پر کرده و با پیوست کارنامه کاری و تحصیلی خود (رزومه) ارسال کنند تا دولت لیبرال از میان متقاضیان نیروی کاری که لازم دارد برای ساختن و توسعه کانادا، آن گونه که در انتخابات وعده اش را داده، افراد مورد نیاز خود را انتخاب کندjustin-trudeau.

هنوز ساعتی از انتشار این آگهی نگذشته بود که تعداد متقاضیان از سه هزار نفر گذشت. روز سه شنبه شمار متقاضیان از مرز یازده هزار نفر هم گذشته بود. انتظار می رود بر شمار متقاضیان بازهم اضافه شود.