شهروند علی شریفیان: در یکی از آخرین نظرسنجی هایی که به وسیله بنگاه سنجش افکار نانوس برای سی تی وی انجام شده، برای نخستین بار محافظه کاران از نظر مقبولیت در میان مردم بین سه حزب اصلی فدرال به جایگاه سوم نزول کرده اند. بر اساس نتایج این نظرسنجی حزب لیبرال با ۵۷ درصد و ان دی پی با ۴۴ درصد در رده اول و دوم احزاب مورد نظر مردم برای رای دادن هستند و محافظه کاران ۴۱ درصد طرفدار دارند. ۲۶ درصد

party-leadersهم گفته اند به حزب سبز رای می دهند. در زمینه بهترین گزینه برای نخست وزیری هم این جاستین ترودو ست که با ۳۴ درصد بیش از هارپر بین مردم مقبولیت دارد. هارپر گزینه مورد نظر ۲۸ درصد و توماس مولکر هم ۱۵ درصد طرفدار دارد.

طرفداری ۵۷ درصد از رای دهندگان ازحزب لیبرال به رهبری جاستین ترودو، به بالاترین میزان محبوبیت این حزب در میان مردم در ۱۲ ماه گذشته رسیده است. این نظر سنجی با شرکت یکهزار نفر انجام شده و ضریب خطای آن ۱/۳ درصد اعلام   شده است.