شهروند ـ روز یکشنبه ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۴ طی مراسمی دفتر انتخاباتی مرجان مریدی واقع در شماره ۱۱۶۸۵ خیابان یانگ در ریچموندهیل با حضور جمعی از طرفداران وی منجمله دیوید موسوی کاندیدای انجمن شهر تورنتو از حوزه ویلودیل گشایش یافت.

در این مراسم که دکتر رضا مریدی و خانم پری مریدی والدین مرجان همراه با همسر و فرزندان او نیز حضور داشتند، از حضار پذیرایی شد.

مرجان مریدی طی سخنانی از حضور طرفدارانش در مراسم فوق اظهار سپاسگزاری کرد و یادآور شد که شرکت در انتخابات انجمن شهر، پارلمان استان و پارلمان فدرال بخشی از فرآیند دموکراسی در کشور انتخابی ما کانادا است که در آن نه تنها کاندیداها و طرفدارانشان بلکه رأی دهندگان نیز سهیم هستند. او آن گاه به تفصیل برنامه خود را اعلام کرد و اظهار داشت که پس از انتخاب شدن موارد زیر از اهم فعالیت های او برای شهر ریچموندهیل و بخش ۲ می باشد.

– تعریض خیابان بی ویو در فاصله خیابان های الگین میلز و خیابان ۱۹

مرجان مریدی (نفر دوم از راست)  در کنار  پدر و مادر و همسر و فرزندانش

مرجان مریدی (نفر دوم از راست) در کنار پدر و مادر و همسر و فرزندانش

– بنای پل قطار روی خیابان الگن میلز

– کمک به توسعه کسب و کار بویژه در منطقه مرکز شهر ریچموند هیل

– انتقال شهرداری ریچموندهیل از محل فعلی به خیابان یانگ در کنار کتابخانه مرکزی

– کوشش برای امتداد مترو به ریچموندهیل

– کوشش برای احداث خانه برای خانواده های کم درآمد و قانونی کردن آپارتمان های زیرزمین

در پایان مرجان مریدی اظهار امیدواری کرد که هم میهنان عزیز ایرانی ساکن حوزه ۲ ریچموندهیل (ناحیه ای واقع در محدوده خیابان های یانگ و بی ویو- میجر مکنزی و استوف ویل) در انتخابات شهرداری که در ۲۷ اکتبر امسال برگزار می شود، شرکت کرده و از او حمایت کنند.

امید است که با پیروزی مرجان مریدی در انتخابات شهرداری ریچموند هیل و دیوید موسوی در انتخابات شهرداری تورنتو جامعه ایرانی بزرگشهر تورنتو بتوانند صدایی در انجمن شهر تورنتو و ریچموند هیل داشته باشند.