شهروند علی شریفیان: نخست وزیر پیشین کانادا که در زمان برگزاری رفراندم سال ۱۹۹۵ کبک رهبری کانادا و جناح مخالف جدایی کبک از کانادا

را بر عهده داشته، روز شنبه گذشته در مصاحبه ای با رادیو سی بی سی توضیح داد که از حدود یک سال پیش دو مقام دولت بریتانیا، الیستر کارمایکل و مایکل مور در ملاقات هایی با او درباره رفراندم اسکاتلند مذاکرات مشورتی داشته اند.

کریتین خاطرنشان کرد در این ملاقات ها که چند بار در اتاوا و لندن انجام شد، وی درباره تجربه رفراندم کبک برای آنها توضیحاتی داده و توصیه هایی جهت مقابله با جناحی که خواستار استقلال اسکاتلند بودند، کرده است.

JEAN-CHRETIEN

کریتین در بخشی از مصاحبه خود گفت: «همیشه مدیریت جناح آنها که خواستار جدایی و گفتن بله هستند آسانتر از جناح مخالفان جدایی است.» او گفت خوشحال است به کسانی که مشورت داده، برنده شده اند. در همین برنامه با ژان شاره، نخست وزیر پیشین کبک هم مصاحبه ای درباره رفراندم اسکاتلند انجام شد. شاره ضمن مروری بر اولین رفراندم برای استقلال کبک که در سال ۱۹۸۰ انجام شد، گفت:«رفراندم برای استقلال اسکاتلند دوباره در ده سال آینده تکرار خواهد شد.»

در رفراندم پنجشنبه پیش مخالفان جدایی اسکاتلند از بریتانیا با ۵۵ درصد در مقابل ۴۵ درصد رای موافقان برنده شدند. در رفراندم کبک به سال ۱۹۸۰ حدود ۶۰ درصد به جدایی کبک نه گفتند و در سال ۱۹۹۵ استقلال طلبان کبک با نیم درصد آرا رفراندم را باختند. جریان رفراندم اسکاتلند به شکلی گسترده از سوی مردم کانادا دنبال شد.