شهروند- علی شریفیان: در حالی که کمی بیشتر از سه هفته به روز ۲۷ اکتبر، روز رای گیری انتخابات شهری تورنتو باقی مانده نتایج

آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که رقابت اصلی برای رسیدن به مقام شهرداری تورنتو بین جان توری و داگ فورد خواهد بود و اولیویا چاو که به نظر می رسید در نظرسنجی های دو و یا سه هفته اخیر بر شمار طرفدارانش افزوده شده، عملا نقش مهمی در رقابت نهایی نخواهد داشت.

mayoral-race

از جمله نتایج یکی از این نظرسنجی ها که با شرکت ۱۱۶۷ نفر به وسیله یک بنگاه سنجش افکار برای تورنتو استار انجام شده نشان داده که ۴۳ درصد از جان توری حمایت می کنند و طرفدران داگ فورد که به تازگی بجای برادرش کاندیدای مقام شهرداری تورنتو شده ۳۳ درصد هستند و تنها ۲۰ درصد از اولیویا چاو حمایت می کنند. به عبارت دیگر اولیویا چاو با اختلاف ۲۳ درصد پشت سر جان توری قرار گرفته که این اختلاف زیادی است.