Farhad-Farsadi-n

در بحث حقوقی بیمه در انتاریو موارد مهمی در نظر گرفته شده که رسیدگی به حقوق زیان دیده در اولویت بررسی است. برای اینکه از این شرط مهم و حیاتی بهتر مطلع شویم لازم است به سه اصل حقوقی که در سراسر جهان به آن اتکاء دارند نگاه اجمالی بیندازیم:

۱- اصل تقصیر:

تا سال ها تنها اصل موجود حقوقی اصل تقصیر بود و به این صورت تعبیر میشد که هر شخصی خود مسئول اعمال و رفتارش در جامعه است، از این رو اگر بر اثر رفتار غیر معمول یا غفلت، خسارت یا غرامتی را به شخصی وارد می کرد طبق قانون مسئول جبران و رسیدگی به آن بود.

۲- اصل خطر:

بعد از مدتها حقوق دانان و دانش پژوهان جامعه به این نتیجه رسیدند که هر شخصی در جامعه برای انجام اصول اولیه زندگی خود مجبور است از ابزاری استفاده نماید که در پیشبرد امور شخصی و همینطور اهداف جامعه تاثیر مثبت دارد، از این رو اگر شخصی که اتومبیلی خریداری کرده این ریسکی که توسط این اتومبیل به جامعه تحمیل می شود تنها نبایستی به پای دارنده یا راننده اتومبیل نوشته شود، بلکه اگر مورد غفلت باشد و نه تقصیر بایستی با اصولی بار خسارت را از سر مالک یا راننده اتومبیل کاست و جامعه را دخیل کرد که در پرداخت خسارت مشارکت کنند.

۳- اصل زیان دیده و عدم تقصیر:

در کشورهای پیشرفته این اصل خودنمایی می نماید و حقوق دانان اعتقادشان را به نحوی عوض کردند تا بتوانند با پیشرفت زمان تطبیق داشته باشد. در تفسیر این اصل بایستی عنوان کرد که اگر شخصی بر اثر غفلت باعث شد که شخص ثالثی صدمه ببیند نبایستی به نحوی عمل کرد که بار خسارت و غرامت فقط از منابع مالی ضرر زننده جبران شود چرا که در آن زمان دو قربانی در جامعه خواهیم داشت اولین قربانی مصدوم است و دومین قربانی شخصی است که با جبران غرامت از منابع مالی خود از چرخه اقتصادی جامعه خارج شده و می توان او را قربانی دوم دانست.

در انتاریو اصل عدم تقصیر یا همان توجه به اصل زیان دیده مطرح است اگر بر اثر تصادفی شخصی صدمه ببیند لازم نیست که مصدوم به شرکت بیمه ضرر زننده یا خود ضرر زننده مراجعه نماید تا خسارتش جبران گردد، بلکه اصلی وجود دارد که فقط کافی است مصدوم به بروکر و شرکت بیمه خود مراجعه کرده و بعد از ارایه مدارک مثبته درخواست غرامت نماید. در این اصل البته شرکت های بیمه ضرر زننده و مصدوم برای انجام امر اداری با هم در تماس خواهند بود، ولی اصلا نیاز نیست تا فرد مصدوم یا بستگانش به طرف مقابل(ضرر زننده) مراجعه کنند. جالب آن است که اگر حتی دارنده بیمه اتومبیل در حال رانندگی نباشد یا حتی پیاده بوده و درگیر یک حادثه رانندگی گردد و مصدوم شود باز هم پرداخت کننده خسارت شرکت بیمه خودش خواهد بود و بجز حالات بسیار ویژه مصدوم حق تعقیب قانونی ضرر زننده را هم ندارد.

اگر به هر حالتی در تصادف اتومبیل مصدوم شدید با بروکر بیمه خود مشورت نمایید تا اگر در توان ایشان است خسارت را پیگیری نماید و در صورت مواجهه با خسارات ویژه باز هم با مشورت بروکر خود با وکیل حقوقی تماس داشته باشید.

* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com