شهروند ـ علی احساسی، ایرانی دیگری است که به عرصه ی انتخابات فدرال ۲۰۱۵ گام می گذارد.

Ali-Ehsasi-H

علی احساسی درسخنرانی پس از پیروزی

بعد از بیش از یک سال رقابت انتخاباتی بین چهار تن از اعضای حزب لیبرال در حوزه ی ویلودیل جهت به دست آوردن کاندیدایی این حوزه، سه شنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۴، انتخابات درون حزبی لیبرال برگزار شد و در نتیجه آن علی احساسی، وکیل ایرانی ـ کانادایی، توانست آرای بیشتری به دست آورد و برنده ی انتخابات حوزه ی ویلودیل اعلام شود.

این انتخابات در هتل مونته کازینو برگزار شد و در سومین مرحله از شمارش آرا، علی احساسی توانست سه رقیب خود را پشت سر بگذارد. وینس گاسپارو (ایتالیایی تبار)، سانی چو (کره ای تبار) و لیلی پورزند در این رقابت انتخاباتی شرکت داشتند.

احساسی همکاری داوطلبانه خود را با حزب لیبرال کانادا در سال ۱۹۹۰ آغاز کرد. در سال ۲۰۰۴ از حوزه دان ولی ایست در انتخابات درون حزبی شرکت کرد و علیرغم کمپین بسیار موفقیت آمیزش نتوانست برنده کاندیدایی حزب شود.

پس از این تلاش به فعالیت های داوطلبانه اش افزود.  هماهنگی و مدیریت جلسات انتخابات اولیه کنگره ایرانیان کانادا، عضویت در هیئت مدیره گالا برای دایره المعارف ایرانیکا، عضویت در کمیته چهارشنبه سوری، همکاری با جشنواره تیرگان و … از جمله فعالیت های داوطلبانه ی او در طی این مدت بوده است.

علی احساسی در گفت وگوی سال گذشته ی خود با شهروند در رابطه با نقش جامعه ی ایرانی در کانادا گفته است: ایرانیان کانادا باید به دستاوردهای خود در ۳۵ سال گذشته، ببالند و به نقشی که در جامعه کانادا ایفا کرده اند، افتخار کنند. ما باید قدر راهی‌ را که در این مدت کوتاه پیموده ایم، بدانیم. در حالی‌ که استعدادهای فردی و دستاوردهای شخصی‌ زیادی در جامعه ما موجود است، به طور قطع، دستاوردهای گروهی به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت. افراد جامعه ما نشان داده اند که ما در برابر مسائل، مجموعه‌ توانمندی هستیم که دست در دست هم به حل مسائل می‌پردازیم. در طی‌ این سالها، حرکت ما به جلو سریعتر و مستحکم تر و گذار از گذشته آسانتر شده است. ما باید به سرنوشت مشترک خود آگاه باشیم و آنرا رقم بزنیم و به جای شخص محور بودن، توجه خود را به همکاری و با هم کار کردن معطوف کنیم.

شهروند این پیروزی را به علی احساسی و کمپین انتخاباتی اش تبریک می گوید و در انتخابات ۲۰۱۵ برایش آرزوی موفقیت می کند.