چرا داعش ۴۹ گروگان ترک را تحویل ترکیه داد؟

محمد بدری گولتکین

درست در بحبوحه بحث های مداخله بین المللی بر علیه داعش، این گروه، ۴۹ گروگان ترک را تسلیم ترکیه نمود. در حالی که در جلسه ناتو و دیدارهای متعاقب آن از اهمیت حساسیت شرکت ترکیه بحث می شد. ولی ترکیه به بهانه ی گروگان بودن شهروندان ترک در دست داعش، از شرکت در مداخله ی ائتلاف علیه داعش خودداری می کرد. رویدادی که درست در این موقعیت منجر به منتفی شدن این دلایل از طرف حزب عدالت و توسعه گردید را، چگونه باید تحلیل کرد؟ در واقع حقایقی که همه می دانستند، یک بار دیگر به طور عریان آشکار شدند.

واقعیت ها

اول، این حقیقت که ۴۹ گروگان ترک در واقع گروگان داعش نبوده، بلکه گروگان آمریکا بوده اند، روشن شد. داعش که تا آن روز گروگان ها را تحویل ترکیه نداده بود، درست در شرایطی که از لزوم شرکت ترکیه در “مداخله جهانی” علیه داعش بحث می شد، گروگان هایی را که تضمینی برای خود حساب می کرد، به ترکیه تحویل داد. بنابراین موجودیت اراده مستقلی به نام داعش موضوعیت نداشته و گروگان ها نه در دست داعش، که در اختیار آمریکا بوده اند. گروگان گیری تهدیدی بر علیه ترکیه و هشداری بود مبنی بر این که نافرمانی چه عواقبی می تواند برای ترکیه داشته باشد. گروگان گیری البته حامل این پیام گروه های تروریستی که با وعده های مختلف به جنگ در عراق و سوریه کشانده شده اند، به حزب عدالت و توسعه نیز بود: وعده هایی را که به ما داده اید فراموش نکنید. نتیجه این که، تحویل گروگان ها در این موقعیت حساس، به عنوان حرکتی جهت کشاندن ترکیه، به برداشتن قدم های جدی، در راستای daesh-Hبرنامه های آمریکا معنا پیدا می کند.

پرووکاسیون برج های دو قلوی جدید

دوم، این واقعیت که آمریکا، از داعش برای پیشبرد برنامه های منطقه ای خود استفاده ابزاری می کند، یک بار دیگر به وضوح تمام آشکار شد. انتشار صحنه های وحشتناک جنایات داعش از طریق اینترنت، برای قانع کردن افکار عمومی جهت مداخله در عراق و سوریه، مورد استفاده قرار گرفت، و موفقیت هایی هم برای آمریکا به همراه داشت. وحشت آفرینی داعش، فکر “باید کاری کرد” را در افکار عمومی جهان تقویت نمود.

حمله به برج های دو قلو در سال ۲۰۰۱، پرووکاسیون ساخته و پرداخته “دولت پنهان” آمریکا بود. هدف، قانع کردن افکار عمومی آمریکا و جهان برای استفاده ی مستقیم از نیروی نظامی جهت پیشبرد پروژه خاورمیانه بزرگ بود. اشغال افغانستان و عراق متعاقب این حملات عملی گردیدند. در جریان اشغال افغانستان، تقریبا همه دنیا از آمریکا پشتیبانی کردند. اگر چه این پشتیبانی در مورد اشغال عراق وجود نداشت، ولی می توان گفت که عراق در مقابل اشغال آمریکا تنها ماند. نمایش مصرانه وحشت آفرینی داعش در عراق و سوریه، همان کارکرد پرووکاسیون برج های دو قلو را انجام داده و آمریکای شکست خورده و طرد شده در افغانستان، عراق، لبنان و گرجستان، از این طریق، موفق به ایجاد ائتلاف جدید بین المللی شده است. با این حال قانع کردن افکار عمومی آمریکا به عملیات مستقیم زمینی ممکن نبوده، لذا، برنامه آمریکا، بر اساس استفاده از نیروی نظامی ترکیه در جهت جامه عمل پوشاندن اهداف خود است.

تحرکات نهائی

در این اوضاع شاهد تحولاتی مرتبط با هم هستیم. از یک طرف وحشت آفرینی های داعش به نمایش گذاشته می شود، و از طرف دیگر، موج های مهاجرت وسیع تر انسانی به سوی ترکیه ترتیب داده می شود. حملات داعش به دهات کوبانی که تحت حفاظت “پ.ی.د” * بود، تا به امروز باعث آوارگی حداقل صد هزار تن گردیده است. ترکیه، که قبلا، با مشکلات مربوط به مهاجرت نزدیک به دو میلیون سوری دست بگریبان است، قرار است، تحت فشار موج جدید مهاجران به شرکت در عملیات سوریه اقناع شود!

آزادی گروگانها، با توجه به همزمانی آن با رویدادهای اخیر، بایستی در ارتباط با این تحولات مورد ارزیابی قرار گیرند. نهایتا، سازمان دهندگان عملیات جدید علیه سوریه، شرایط را برای استفاده از ارتش ترکیه برای ایجاد منطقه امن در سوریه ی مساعد ارزیابی می کنند.

وحشت آفرینی های داعش، کابوس موج های مهاجرت، نیروهای پ.ک.ک. و بارزانی که با جدیت از طرف آمریکا حمایت می شوند، و مسئله ی گروگان ها همگی برای ایجاد کریدوری جهت دستیابی اسرائیل دوم به دریاست. بر طبق برنامه، ایجاد این کریدور بعد از این با استفاده از ارتش ترکیه عملی خواهد شد. آیا ترکیه در این راه که مانند شلیک کردن به پای خویش است، گام خواهد گذاشت؟ سئوال می تواند به این شکل نیز مطرح شود. ترکیه در سالهای ۱۹۹۰، “نیروی ضربت” آمریکا را در خاک خود پذیرفت، که به ادامه حیات حکومت تحت الحمایه آمریکا در شمال عراق، که تهدیدی برای تمامیت ارضی و وحدت ملی ترکیه است، منجر شد. ایجاد منطقه امن شمال سوریه، تهدیدی آشکارتر و ملموس تر از تهدید دولت تحت الحمایه شمال عراق است. عملی شدن این پروژه به معنی پایان ساختار دولت ملی در ترکیه خواهد بود. آمریکا و همدستان اش در حال آمین گفتن به دعاهای ناخوانده هستند. زور زوج اردوغان – داوود اوغلو به این اقدام که در حکم فرمان قتل جمهوری ترکیه خواهد بود، نخواهد رسید.

Mehmet Bedri Gultekin: IŞİD, 49 rehineyi Türkiye’ye neden verdi?

۲۶ Eylul. 2014 26 سپتامبر ۲۰۱۴ سایت روزنامه آیدینلیک – ترکیه

http://www.ulusalkanal.com.tr/isid-49-rehineyi-turkiyeye-neden-verdi-makale,3199.html

* “محمد بدری گولتکین” از رهبران و نظریه پردازان عمده “حزب کارگر” (IP) در ترکیه است.

* “نیروی ضربت” و یا “نیروی چکش” ترجمه ترکی  “چکیج گوچ”  Çekic Güc   است.  اصل انگلیسی آن  Poised Hammer است.