شهروند- علی شریفیان: روز سه شنبه مایکل فرگسون، بازرس کل کانادا گزارش پائیزی خود را در یک کنفرانس خبری در اتاوا ارائه کرد.

فرگسون در زمینه های مختلف ضمن اشاره به اختلالاتی که به لحاظ اجرایی در کار و عملکرد دولت فدرال دیده به عمده ترین آنها پرداخت و توصیه های خود و توضیحاتی هم برای رفع این نقیصه ها عنوان کرد. فرگسون گزارش مفصل خود را به طور کامل منتشر کرده و به دولت، وزرای کابینه، نمایندگان Michael-Fergusonو رهبران احزاب اپوزیسیون و مقامات مسئول دیگر و همینطور نمایندگان رسانه ها داده است.

یکی از عمده ترین انتقادات فرگسون، انتقاد از نارسایی و تاخیر طولانی دولت در ارائه خدمات روان درمانی به کهنه سربازان کاناداست. فرگسون در کنفرانس خبری توضیح داد دولت به طور کلی در تامین نیازها و خدمات لازم برای کهنه سربازان بسیار کند عمل می کند و توضیح داد حدود ۲۰ درصد این کهنه سربازان که بویژه نیاز به کمک های درمانی در زمینه ناراحتی های روانی دارند، حدود هشت ماه باید انتظار بکشند و تازه بعد از این انتظار طولانی معلوم نیست خدماتی که به آن نیاز دارند، به آنها داده شود.

فرگسون خاطرنشان کرد، پرکردن تقاضانامه برای دریافت خدمات روان درمانی و پروسه آن بسیار طولانی است و بعضی موارد به یک سال می رسد.

استفن هارپر، نخست وزیر دولت فدرال در مجلس در پاسخ به انتقادات نمایندگان اپوزیسیون درباره مسئله خدمات درمانی برای کهنه سربازان و دیگر انتقاداتی که فرگسون در گزارش خود مطرح کرده، توضیح داد که دولت این انتقادات را پذیرفته و به توصیه هایی هم که شده هم عمل کرده و خواهد کرد. در چند روز اخیر دولت فدرال طرح ها و برنامه هایی اجرایی با بودجه ای بیش از ۲۰۰ میلیون دلار برای رفع نیازهای درمانی و مشکلات دیگر کهنه سربازان عرضه کرده است.