فرج سرکوهی: فیلم برای شعرهای چندصدایی رضا براهنی معادل تصویری خوبی پیدا کرده است

 

شهروند ـ جمعه هفته ی گذشته، در برنامه ی سینمایی آپارات، شبکه ی بی بی سی، فیلم کیمیا و خاک، ساخت ارسلان براهنی، فیلمساز مستقل ایرانی ـ کانادایی نمایش داده شد.

برنامه ی آپارات میلیون ها تماشاگر از سراسر جهان دارد. برنامه ای که با مدیریت، تهیه و اجرای حسن صلحجو، هر هفته فیلم های هنری پخش می کند.

کیمیا و خاک فیلمی است با حضور رضا براهنی و ارسلان براهنی . فیلم در مورد برخورد شاعر و فیلمساز، پدر و پسر، شعر و دوربین است. فیلمی است که سوژه ی اصلی آن رضا براهنی به عنوان شاعر و نویسنده ی در تبعید است.

arsalan-baraheniبعد از پخش فیلم، آقای صلحجو، به همراه فرج سرکوهی و مقصود صالحی در مورد فیلم و کارگردان و سوژه ی اصلی آن، رضا براهنی، صحبت کردند.

فرج سرکوهی در مورد فیلم گفت: فیلم موفقی است. بخصوص در فضایی که زندگی یک هنرمند در تبعید منتقل می کند. شخصیت چندگانه ی رضا براهنی را به خوبی به تصویر می کشدـ شاعر، نویسنده و منتقد ادبی که شش دهه به ادبیات ایران خدمت کرده است و تأثیر مهمی گذاشته است. سرکوهی به فعالیت های رضا براهنی در زمینه ی ادبیات، رمان نویسی، نقد ادبی، شعر و در عین حال کلاس های زیرزمینی او که در فیلم نیز وجود دارد، اشاره می کند.

سرکوهی در مورد فیلم کیمیا و خاک گفت، فیلم برای شعرهای چندصدایی رضا براهنی معادل تصویری خوبی پیدا کرده است.

مقصود صالحی گفت: ارسلان براهنی دنبال ساخت یک فیلم بیوگرافیکال نرفته و جذابیت این فیلم در رابطه ی پدر و پسر هست. فیلم زندگی کنونی رضا براهنی را که همه در موردش کنجکاو هستند را نشان می دهد. به نظر می آید که همان علاقه ای را که رضا براهنی به نقد و ساختار و زبان و تئوری دارد، فیلمساز نیز در کارگردانی خود به این مسائل علاقه نشان می دهد و ساختار فیلم خود را درون فیلم باز می کند.

حسن صلحجو گفت: فیلمی است داستانی مستند، تجربی و مولف. فیلمی که در مورد پروسه ی آفرینش است. شاعر با کلمات در کیمیا و خاک، طلا می سازد. فیلمساز نیز همین کار را انجام می دهد. فیلم در مورد فیلمسازی است که در درون فیلم نقش پسری را بازی می کند که از پدرش در حال ساخت فیلم است. همانطور که شعرهای براهنی با مخاطب با زبان متفاوت برخورد می کند، فیلمساز نیز همین کار را انجام داده است.

ارسلان براهنی یک فیلم موفق ساخته که زبانش مشخص است و نگاهی متفاوت به سینما دارد. حرکات دوربین و ترکیب آن با شعرها و روایت بسیار موفق بوده است.