رادیو فردا: فیلم های ارسالی بینندگان صدای آمریکا نشان می دهد دست کم در سه شهر استان خراسان، روز پنجشنبه تجمع های مردم برای اعتراض به گرانی برگزار شده است. این معترضان با شعارهایی علیه دولت، از وضعیت گرانی انتقاد کرده اند.

روز پنجشنبه ۷ دی، گروهی از مردم با تجمع مقابل شهرداری مشهد به گرانی اعتراض کردند. آنها شعارهایی چون «مرگ بر دیکتاتور»،‌ «مرگ بر روحانی»، «اسلام رو پله کردید، ‌مردم رو ذله کردید»،‌ «نه غزه، نه لبنان،‌ جانم فدای ایران» سر دادند. در یکی دیگر از فیلم های منتشر شده از تجمع مردم مشهد و اعتراض شان به گرانی، آنها فریاد می زنند «سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن». اعتراض آنها به سیاست حضور ایران در سوریه است.

در برخی فیلم های ارسالی از مشهد، نشان داده می شود که پلیس و گشت ضدشورش به مردم معترض حمله می کتد و به سوی شان گاز اشک‌آور شلیک می شود و آنها فریاد «مرگ بر دیکتاتور» سر می دهند.

در فیلم های دیگری که به صدای آمریکا ارسال شده، شعارهای مشابهی علیه دولت و گرانی در شهرهای بیرجند و کاشمر داده شده است. در بیرجند همچنین معترضان شعار دادند «ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره».

این چندمین تجمع مردم معترض به گرانی در هفته های اخیر است.

ده روز پیش نیز گروهی از مردم مالباخته که سرمایه شان را به موسسات اعتباری سپردند و اکنون آنها پول مردم را پس نمی دهند، در تهران شعارهای تندی علیه دولت و قوه قضاییه دادند.

ویدئوهای اعتراضات مردم را اینجا ببینید