دموکرات‌های آمریکا در انتخابات کنگره‌ی این کشور نیز توانستند تعداد کرسی‌های خود را در هر دو مجلس کنگره‌(سنا و مجلس نمایندگان) افزایش دهند  


شهروند ۱۲۰۲ ـ پنجشنبه ۶ نوامبر ۲۰۰۸


 

دموکراتهای آمریکا در انتخابات کنگرهی این کشور نیز توانستند تعداد کرسیهای خود را در هر دو مجلس کنگره(سنا و مجلس نمایندگان) افزایش دهند و به این ترتیب خود را در موقعیتی قرار دهند که بتوانند به سرعت در خصوص دستور کارهای باراک اوباما رییسجمهور منتخب وارد عمل شوند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، براساس پیشبینی و نیز شمارش آرا که تاکنون انجام شده است، در مجلس سنا دموکراتها ۱۷ و جمهوریخواهان ۱۴ رای و در مجلس نمایندگان نیز دموکراتها ۲۳۰ و جمهوریخواهان ۱۴۳ کرسی را به خود اختصاص دادهاند.

دموکراتها امیدوارند که بتوانند از کرسیهای باقیمانده نیز تعدادی را به خود اختصاص دهند.

یک مشاور دموکراتها گفت: جمهوریخواهان مجبورند که همکاری بیشتری با ما داشته باشند. آنها باید درک کنند که شیوهی قدیمی آنها برای مانعتراشی در برابر هر چیز دیگر کارآمد نیست. آنها شکست سختی داشتند.

با این حال بدون توجه به این که دموکراتها به چه تعداد کرسی دست یابند، کسری بودجه و دیگر مشکلات اقتصادی باعث خواهد شد که آنها در زمینههای دیگر برای صدور قطعنامه و تصویب قانون با مشکل مواجه شوند.

به دلیل عملکرد ضعیف بوش و کاهش شدید حمایتهای مردمی از وی، احساسات ضد جمهوری خواهانه در سراسر آمریکا به شدت افزایش یافت و همین امر باعث پیروزی اوباما و قانونگذاران دموکرات در کنگره شده است.

در حقیقت این برای اولین بار از سال ۱۹۹۲ است که دموکراتها توانستهاند که در سنا و مجلس نمایندگان به پیروزی برسند.

دموکراتها دو سال قبل در انتخابات سنا به پیروزی رسیدند، اما جمهوری خواهان قانون پیشنهادی برای عقبنشینی از عراق را بلوکه کردند.

مارک وارنر فرماندار دموکرات پیشین ایالت ویرجینیا و جین شاهین از نیوهمشایر، کرسیهای جمهوریخواهان را که متعلق به سناتور جان وارنر بازنشسته و سناتور جان سنونو بوده از آن خود کردند. در عوض سناتور الیزابت دول از کارولینای شمالی جای خود را به سناتور کی هاگان دموکرات داد. تام اودال دموکرات نیز جایگزین سناتور جمهوری خواه پیت دومینک از نیومکزیکو شد.

همچنین مارک آدال از کلرادو توانست کرسی وین آلاراد جمهوری خواه را از آن خود کند.

در میان سناتورهایی که در انتخابات مجدد به پیروزی رسیدند، میتوان از سناتور جو بایدن از دلاور نام برد اما از آنجا که وی به عنوان معاون اوباما انتخاب شده کرسی وی به فرد دیگری تعلق خواهد گرفت.

آدام پوتنام از فلوریدا که سومین مقام را در حزب جمهوری خواه دارد گفته است که در کنگره جدید که در ماه ژانویه تشکیل جلسه میدهد برای رهبری کاندیدا نخواهد شد.

وی گفت: معتقدم که اکنون زمان آن رسیده که از نردبان رهبری پایین بیاییم.