شهروند- علی شریفیان: جان توری برخلاف سنتی که از سال های ۱۶۰۰ رایج بوده روز اول سال نوی امسال را به یک روز دوستانه – خانوادگی تغییر می دهد. شهردار تورنتو قرار است بعدازظهر اول ژانویه را در بیرون شهرداری و با اسکی کردن در میدان «ناتان فیلیپس» بگذارند. این در حالی است که حتی سال گذشته راب فورد، شهردار پیشین تورنتو در شهرداری مراسم ویژه ای با دعوت از میهمانان زیادی بر پا کرد.
در سال های ۱۶۰۰ در زمانی که هنوز کنفدراسیون کانادا تشکیل نشده بود، تجار خز ـ کالای مهم آن روزهای کانادا ـ در روز اول سال نوی میلادی به ملاقات نمایندگان ملکه می رفتند و سال نو را به او که در تورنتو معمولا شهردار شهر بود، شادباش می گفتند. شهرداران هم سخنرانی هایی به زبان انگلیسی

toryیا فرانسه (بسته به اینکه مراسم در کبک یا انتاریو برگزار می شد) ایراد می کردند و ضمن خوش آمد به میهمانان برای شهروندان آرزوی سال موفقی می کردند.
این مراسم باز در اواخر دهه هفتاد زمانی که ویلیام دنیسون شهردار تورنتو بود، احیاء شد و برای نمونه در مراسم روز اول سال نو که در سال ۱۹۷۱ در سالن لورنس تورنتو برگزار شد، حدود ۱۵۰۰ نفر شرکت کردند. به هر رو جان توری بین ساعت دو تا سه و نیم بعدازظهر مشغول اسکی خواهد بود و در این زمان در دسترس شهروندان تورنتویی است.