سال نوی میلادی مبارک باد!

در آستانه ی سال نو، شهروند از شما عزیزان که در سال گذشته با همراهی و همگامی یاریگرش بودید، سپاسگزار است.

برای شما همکاران، نویسندگان، خوانندگان و آگهی دهندگان عزیز سالی همراه با سلامتی، شادی، آرامش و صلح آرزو می کنیم.

با آرزوی جهانی دیگر؛ جهانی که خوشبختی و آسایش انسان ها دغدغه اش باشد.

greeting-Sشهروند