شهروند- علی شریفیان: بیل کازبی قرار است بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در ماه جاری در سه شهر انتاریو برنامه اجرا کند. این کمدین مشهور آمریکایی در سال های ۱۹۹۰ با شوی مشهور خود یکی از محبوب ترین ستاره های شوهای تلویزیونی آمریکای شمالی بوده است، اما گروه زیادی به شکل های مختلف مخالفت خود را با حضور کازبی در انتاریو اعلام کرده و خواستار لغو شوهای او شده اند.

بیل کازبی از مدتها پیش با آبروریزی بزرگی روبرو شده، بیش از بیست زن، بعضی با اعلام نام و نشان خود، با انتشار مقالات یا انجام مصاحبه با رسانه های مختلف او را متهم کرده اند که از آنها سوءاستفاده جنسی کرده است. شمار زیادی از این زنان می گویند بیل کازبی با سوءاستفاده از موقعیت خود به bill-cosbyعنوان یک کمدین مشهور به آنها داروی بیهوشی خورانده و زمانی که آنها بیهوش بوده اند به آنها تجاوز کرده است.

بیل کازبی قرار است در شهرهای لندن، کیچنر و همیلتون شوهای تک نفره (استند آپ) کمدی داشته باشد. تعداد زیادی از بلیت های این نمایش ها هم فروخته شده اند، اما مخالفان می گویند در حالی که اجرای برنامه های کازبی در تعداد زیادی از شهرها به خاطر حمایت از زنانی که به آنها تجاوز شده، لغو شده این کار برای انتاریو سوء شهرت و آبروریزی به بار می آورد.

بری وربانویچ، شهردار کیچنر هم شوی کازبی را بایکوت کرده و قرار است در تظاهراتی که علیه کازبی تدارک دیده شده، شرکت کند. از سوی دیگر شرکتی که با کازبی قرارداد اجرای شوهایش را امضاء کرده و آنها را در انتاریو مدیریت می کند گفته است لغو شوهای کازبی ضررهای مالی هنگفتی برایشان خواهد داشت. اتهامات بیل کازبی هنوز در هیچ دادگاهی ثابت نشده است.