(۱)

“شکستن تابوی گفتگو در مورد سوءاستفاده جنسی دوران کودکی یک ضرورت حیاتی است”

 

 مردم همیشه از من می پرسند چرا حالا داری در مورد این موضوع حرف می زنی؟ چرا؟ چرا؟

الآن آن را افشا کردم چون کنترل تمام جنبه های زندگی من را در دست دارد. به هر طریقی که فکر می کنید مرا صدمه زده است. همه چیزم را از من گرفته. همه چیزهای با ارزشم را از دست داده ام. زندگی راحت عاطفی ندارم. نمی گذارد از قدرت عشق ورزیدنم بهره ببرم. جلوی موفقیتم را سد کرده است. هرگز راحتی را تجربه نکرده ام. اگر دوران کودکی من هم مثل دیگر بچه ها به سلامت گذشته بود الآن هر آنچه می خواستم به دست می آوردم و به همه چیز می رسیدم. ولی این را هم خوب می دانم اگر امروز هم با آن رو به رو نشوم و درمانش نکنم تا آخر عمر بر دوش من سنگینی خواهد کرد و باقی عمرم را هم به تاراج خواهد برد. مهم نیست چند سال پیش اتفاق افتاده حتی اگر پانصد سال پیش هم رخ داده باشد هنوز هم همه زندگی مرا تحت تاثیر قرار می دهد، هنوز هم مسئله است یک مسئله بسیار مهم.

این خلاصه ای بود از گفته های یک زن ۴۷ ساله قربانی سوءاستفاده جنسی دوران کودکی توسط پدر.

child-abuse 

سوء استفاده جنسی از کودکان چیست؟

شدیدترین نوع سوءاستفاده جنسی از کودکان تجاوز و رابطه کامل جنسی با آنها است ولی سوءاستفاده جنسی تنها محدود به این نوع نیست و طیف گسترده ای از رفتارهای جنسی را در بر می گیرد که کودکان معصوم در گیر آن می شوند و اثرات نابودکننده آن را یک عمر متحمل می شوند. هرگونه سوءاستفاده جنسی که به صورت لمس، غیر لمس و یا به صورت بهره برداری باشد، ویرانگر بوده و سلامت کودک را تهدید می کند.

 

انواع سوءاستفاده جنسی از کودکان:

 

ا- سوءاستفاده تماسی و یا لمسی:

ـ نوازش های غیر متعارف بدن کودک اعم از اعضای جنسی و غیر جنسی

ـ وادار کردن کودکان به لمس اعضای جنسی بزرگسالان

ـ وارد کردن عضو جنسی و یا هر وسیله دیگر (غیراز منظور پزشکی) در واژن یا مقعد کودکان توسط بزرگسالان

۲- سوءاستفاده غیر تماسی:

ـ وادارکردن کودکان به دیدن عکس ها یا فیلم های سکسی

ـ وادار کردن کودکان به کارهایی با هدف عکسبرداری یا فیلمبردای سکسی

ـ وادار کردن کودکان به نشان دادن حالتها یا صحنه هایی از روابط جنسی

ـ خودارضایی در حضور کودک

ـ رابطه جنسی در حضور کودک

۳– بهره برداری از کودکان:

ـ وارد کردن کودک به فعالیت هایی که به فحشاء کشیده می شود.

ـ استفاده از کودکان برای مدل های سکسی، عکاسی و تهیه فیلم.

ادامه بحث در مورد تاثیرات سوء جنسی از کودکان در شماره های آینده دنبال خواهد شد.

این موضوع در شماره بعد به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد.

* دکتر نسترن ادیب راد مشاور خانواده و جوانان در ایران و کانادا، مولف و مترجم پنج جلد کتاب در این زمینه است.