شهرزاد نیوز: در جمهوری اسلامی ایران تنها مردان بنیادگرای شیعه نیستند که مخالف شنیده شدن صدای زنان، از جمله در عرصه ی موسیقی هستند، بلکه زنانی افکار مردسالارانه را پذیرفته و بنوعی خود‌باختگی دچارند، نیز تکرار کننده همان ممنوعیت های اعلام شده از سوی مردان اند.

فاطمه سجادی (بالا) مینو اصلانی

زهرا سجادی (بالا) مینو اصلانی

در این زمینه تنها به دو نمونه از اظهار نظر های دوتن از این زنان، که خبرگزاری امنیتی- سپاهی فارس آن را بازتاب داده اشاره می شود.

زهرا سجادی «دبیر انجمن زنان مبارز انقلاب اسلامی»، در گفتگو با فارس، با انتقاد از «دادن مجوز به آلبومی که زنان در این آلبوم تک خوانی دارند»، گفت: ما انقلاب کردیم که ارزش های اسلامی جایگزین ضد ارزشها شود و از مسئولان نیز انتظار داریم این ارزش ها را فراموش نکنند و همواره به یاد داشته باشند که مردم پای ارزش های خود می مانند.

وی در ادامه گفت که مسئولان هوشیار باشند و بدانند مردم پای خون شهدا ایستاده اند و آنها نیز باید پاسخگوی خانواده شهدا باشند.

مینو اصلانی، «رئیس بسیج زنان»، نیز در گفتگویی از جمله گفته است متاسفانه اخیرا شاهد هستیم که موضوعاتی مانند تکخوانی زنان در مجالس عمومی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد تائید قرار میگیرد و هیچگونه برخوردی با این گونه اقدامات صورت نمی گیرد.

به گفته وی، مسئولان وزارت ارشاد به جای برخورد و مقابله با اینگونه اقدامات در مراسم هایی مانند جشنواره موسیقی فجر نیز همخوانی زنان را در برنامه قرار دادند که این موضوع به شدت مورد انتقاد است چرا که نباید اینگونه موضوعات به عنوان ارزش در جامعه قلمداد شود و با عادی سازی آن سعی شود که جامعه رانسبت به اینگونه مسائل بی تفاوت کنند.

وی خواهان «عذرخواهی مسئولان وزارت ارشاد» شده، چرا که به گفته وی «خوانندگی زنان در جامعه اسلامی  هیچگونه توجیهی ندارد».